Info

Poziv roditeljima za upis dece u privatne vrtiće sa 61 bodom: Podnesite zahtev za naknadu dela troškova

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Utorak, 06 11 2018

Roditelji čija deca u rangiranju za upis u privatne vrtiće imaju 61 bod pozvani su od strane Gradske uprave da podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2018/19. godinu. Rok za podnošenje zahteva je 19. novembar.

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti poziva roditelje, staratelje, usvojitelje ili hranitelje dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja sa bodovima u rasponu od 619990 do 610019 da podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2018/19. godinu.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, a predaje neposredno Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti u Kragujevcu od 6. do 19. novembra, u vremenu od 9 – 14 sati.

Roditelj u zahtevu, pored podataka o detetu (ime, prezime, datum rođenja, JMBG), obavezno naznačava: pod kojim se brojem na Izvodu iz liste čekanja koji je sastavni deo poziva dete nalazi, u koju privatnu predškolsku ustanovu, prema objavljenim kapacitetima, želi da upiše dete (navode se dve privatne predškolske ustanove u slučaju da ne bude raspoloživih kapaciteta za prvu odabranu privatnu predškolsku ustanovu, s obzirom na to da se priznavanje prava vrši po redosledu koje dete ima na Izvodu iz Liste čekanja).

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302 288.