Info

Predavanje doktora nauka sa Univerziteta u Pitsburgu u Rektoratu

Autor: Branko Vukašinović
13:00 | Sreda, 19 02 2020

Predavanje na temu “Pojava društvene kompleksnosti i izgradnja zajednice tokom neolitskog perioda u mikro-regiji Gornje Gruže” održaće sutra od 18 časova u Svečanoj sali kragujevačkog Univerziteta doktor nauka antropologije/arheologije Univerziteta u Pitsburgu, Miroslav Kočić. 

Predavanje će obuhvatiti rezultate arheoloških istraživanja obavljenih u Gornjoj Gruži u sklopu doktorskog rada Miroslava Kočića, obavljenog u sklopu prestižne DDRIG nagrade američke Nacionalne Fondacije za nauku, kao i deo rezultata proisteklih iz istraživanja obavljenih u sklopu projekta SRGAP koji obavljaju zajednički Univerzitet u Pitsburgu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac od 2017. godine. 

"Arheološka istraživanja su fokusirana na period neolita (6350.-4600. gpne) i inicijalni razvoj ljudskih sedentarnih zajednica, ali kroz komparativni pristup, multidisciplinarnost kako metoda, tako i teorija, i dijahronični okvir koji upoređuje analogije koristeći postulate francuske škole anala i dugog trajanja. Koristeći neke od najsavremenijih metodoloških pristupa nedestruktivnih i neinvazivnih metoda daljinske prospekcije na velikim površinama, obrasci nevidljivi konvencionalnim metodama su pokazali fascinantne rezultate. Upotreba geofizičkih metoda poput gluksgejt magnetometrije, magnetne podložnosti i nisko-frekventih elektro snimanja spojene su prirodne metode sa društvenim pitanjima. Tokom rekognosciranja, dijagnostikovano je 27 arheoloških lokaliteta, od kojih 23 do sada nepoznata, sa najvećim brojem lokaliteta upravo iz neolitskog perioda", saopšteno je iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. 

Predavanje će obuhvatiti predstavljanje najbitnijih rezultata vezanih za samo istraživanje, ali i generalnu diskusiju o značaju i ulozi arheologije kao nauke u modernom dobu. 

Predavanje organizuju Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i ovdašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture.