Info

Preventivne mere odbrane od poplava: Rizične tačke postoje, ali se prate

Autor: Jovana Mladenović
16:03 | Četvrtak, 29 03 2018

Preventivne mere odbrane od poplava za ovu godinu predviđaju čišćenje korita od mulja, nanosa i rastinja, kao i sanaciju oštećenih obala vodotokova ovog područja. Za radove, koji će biti realizovani u aprilu, izdvojeno je oko 9 miliona dinara iz gradskog budžeta. Rizične tačke postoje, ali se one redovno prate.

Ovo je rečeno na prvoj redovnoj sednici Štaba za vanredne situacije u ovoj godini, na kojoj su članovi usvojili predlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada za 2018. godinu. Pored glavnih karakterisitika svih vodotokova, pregleda ugroženosti stanovništva, naselja, objekata, infrastukture i zemljišta, sadrži i tabelarni prikaz štićenih i neštićenih poplavnih područja, redosled obaveštavanja u slučaju neposredne opasnosti od poplava, kao i sve raspoložive snage i mehanizaciju za zaštitu i spasavanje. Operativnim planom, takođe, obuhvaćene su preventivne mere i radovi za ovu godinu koji podrazumevaju čišćenje korita od mulja, nanosa i rastinja, kao i sanaciju oštećenih obala. Za te radove, koji će biti realizovani u aprilu, u budžetu grada planirano je nešto više od devet miliona dinara. 

Rizične tačke postoje, rečeno je, ali se one redovno prate. Ono što je u prethodne četiri godine uloženo u preventivu na teritoriji Kragujevca, a reč je o 55 miliona dinara, sada daje razultate. Pored toga, značajna sredstva obezbeđena su i preko Kancelarije za javna ulaganja, gde je osim obnove omogućen i određen vid preventive, tako da iznos dostiže cifru od 111 miliona dinara. 

Značajnijim rezultatima u toj oblasti doprineće i Memorandum o saradnji koji je potpisan između UNDP i gradova i opština u slivu Velike Morave jer će se sada zajednički ulagati sredstva u uređenje vodotokova. Kragujevac se ne brani od poplava na teritoriji Kragujevca, nego i na teritoriji opštine Batočina, rečeno je na sednici Štaba. 

U susret početku protivgradne sezone 15. aprila, članovi Štaba razmatrali su i Izveštaj o stanju priprema za odbranu od grada. Ove godine, kako je rečeno, u funkciji će biti 31 protivgradna stanica. Grad Kragujevac nabavio je i donirao Republičkom hodrometeorološkom zavodu Srbije 130 protivgradnih raketa dugog dometa, kao i 69 raketa preostalih iz 2017. godine. Pored toga, država je obezbedila po šest raketa za svaku stanicu i ovo je, posle deset godina, prva sezona koju grad dočekuje sa 13 raketa po stanici. Kao i ranijih godina republička nadoknada za strelce u iznosu od 4000 dinara u Kragujevcu će biti uvećana na 9000 dinara mesečno, tako što će iz budžeta grada biti izdvojeno po pet hiljada dinara. 

Na današnjoj sednici razmatrano je i stanje visokih brana, kojima upravlja JKP “Vodovod i kanalizacija“. Vodosnabdevanje je uredno, a na branama i akumulacijma vrši se redovno održavanje i praćenje vodostaja uz pojačane mere bezbednosti. Gruža je na 1,75 metara ispod preliva, a ispunjenost akumulacije je 76 posto. Nivo Grošnice je na 3,30 metara ispod preliva, a popunjenost je 74 posto. Stanje je stabilno, uobičajeno za ovo doba godine, a maksimalna popunjenost očekuje se tek u junu.