Info

Pripajanje GRADSKE AGENCIJE ZA SAOBRAĆAJ JKP Šumadiji

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Utorak, 24 09 2019

Gradska agencija za saobraćaj trebalo bi da se pripoji JKP Šumadiji, ukoliko taj zaključak Gradskog veća dobije podršku skupštinske većine. 

Gradsko veće je, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima, donelo zaključak o pokretanju Inicijative za sprovođenje statusne promene pripajanja Gradske agencije za saobraćaj Javno–komunalnom preduzeću Šumadija.

Razlog za donošenje ovog zaključka sadržan je u potrebi sprovođenja mera i aktivnosti racionalizacije javne potrošnje i konsolidacije pravnih subjekta čiji je osnivač grad Kragujevac.

Osim povećanja efikasnosti u upravljanju i poslovanju, pripajanje Gradske agencije za saobraćaj JKP Šumadija, doprineće smanjenju troškova poslovanja, povećanju ekonomičnosti i unapređenju korporativnih upravljanja.