Info

Privatni vrtići odlučni da imaju JEDINSTVENU CENU

Autor: Branko Vukašinović
15:00 | Ponedeljak, 13 08 2018

Privatne predškolske ustanove u Kragujevcu, njih 12, donele su jedinstvenu odluku da formiraju jednistvenu cenu boravka dece u njihovim vrtićima i predali su je Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti. Prema toj odluci, ekonomska cena boravka dece u privatnim vrtićima neće biti niža od 19.000 dinara, a učešće roditelja, uz subvencije grada, ne manje od 5.278 dinara. Da li će cene u privatnim vrtićima biti izjednačene za sada nije poznato, pošto odgovor na ovo pitanje nismo uspeli da dobijemo iz Gradske uprave za vanprivredne delatnosti. 

Vlasnici 12 privatnih predškolskih ustanova u Kragujevcu, verifikovanih od strane Ministarstva prosvete, održali su sastanak i odlučili da formiraju jedinstvenu cenu. Reč je o privatnim predškolskim ustanovama “Drugarstvo“, „Petar Pan“, „Čili i Vili“, „Vini Pu“, „Vrabac“, „Šumska bajka“, „Aviončić“, „Šumska vila“, „Beli anđeo“, „Jagodica Bobica“, „ Panda“ i „Akvica“. Na ovaj korak su se odlučili, kako kažu, da ne bi bio ugrožen kvalitet usluga koje pružaju. 

Naš zajednički stav je da dosadašnja cena koja nije menjana još od 2013. godine, ozbiljno ugrožava kvalitet usluga koje pružamo. Zadovoljni smo dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom i imamo u vidu da Grad ulaže napore da omogući što većem broju roditelja da ostvare subvencija, ali je nama veoma bitno da uslugama koje nudimo budu zadovoljni roditelji, deca i mi“, kaže predsednik kragujevačkog Udruženja privatnih predškolskih ustanova, Katarina Milosavljević. 

Po ovoj odluci ekonomska cena boravka dece u privatnim vrtićima neće biti niža od 19.000 dinara, odnosno učešće roditelja, uz subvencije grada, neće biti manje od 5.278 dinara. 

Samo par ustanova je do sada radilo sa manjom cenom, “Čili i Vili”, Aviončić” i možda još dve sutanove, sa roditeljskim delom od 3.450 dinara, a cena od 5.278 je bila u većem broju privatnih vrtića. Sada smo se svi izjednačili i zauzeli smo stav da imamo jednaku cenu, ali da unapredimo kvalitet usluga. Na ovaj način roditelji će odlučivati o upisu dece u privatne vrtiće prema kvalitetu usluga, a ne prema ceni. Kapaciteti 12 kragujevačkih privatnih predškolskih ustanova za radnu 2018/2019. je 2.600 dece”, rekla je Katarina Milosavljević.  

Predstavnici privatnih predškolskih ustanova u Kragujevcu odzvali su se danas zajedno javnom pozivu Gradske uprave za vanprivredne delatnosti radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima. Uz neophodnu dokumentaciju, dostavili su i svoju odluku o izjednačenju cena boravka dece u privatnim vrtićima. U Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti danas nismo uspeli da dobijemo komentar na ovu odluku privatnih predškolskih ustanova u Kragujevcu.