Info

Prof. dr Nebojša Zdravković postao član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Petak, 13 03 2020

Prof. dr Nebojša Zdravković, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka, imenovan je na sednici Vlade RS za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na predlog KONUS-a (Konferencije univerziteta Srbije).

Nacionalni savet za visoko obrazovanje je obrazovan radi obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Prof. dr Nebojša Zdravković je od 2010. godine profesor i šef katedre za Medicinsku informatiku i statistiku na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Izabran je za redovnog profesora 2017. godine.

Višegodišnji je stručni saradnik austrijske kompanije "Dr. Schuhfried" iz Beča u domenu razvoja novih proizvoda.

Autor je i koautor više od 60 radova objavljenih u naučnim časopisima, međunarodnim i domaćim konferencijama i seminarima, koautor monografije, autor dve knjige.

Bio je učesnik na tri projekta sedmog okvirnog programa EU (FP7), dok je trenutno učesnik na dva projekta programa Horizont 2020 (Horizon 2020) EU.

Od 2011. godine je angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ''Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi”.