Info

Profesor PMF-a Boris Furtula u društvu Nobelovaca, postao član Međunarodne akademije za matematičku hemiju

Autor: InfoKG
12:00 | Petak, 05 07 2019

Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta kragujevačkog Univerziteta, Boris Furtula novi je član Međunarodne akademije za matematičku hemiju. Važnost ovoga se, između ostalog, ogleda u tome, što se među članovima Akademije nalaze i dobitnici Nobelove nagrade. 

Furtula je jednoglasno izabran na sastanku članova Akademije za matematičku hemiju, koji je održan 28. juna na Bledu u Sloveniji. H indeks, koji je predstavlja pokazatelj naučne uspešnosti, profesora Furtule iznosi 31, a ukupan broj citata njegovih radova 3.962, pokazuju podaci preuzeti iz baze Google Scholar. 

Novi članovi Akademije se biraju na osnovu naučnih rezultata koje su postigli iz oblasti matematičke hemije i njihove aktivnosti u promovisanju iste. Kandidata za članstvo predlaže neko od aktivnih članova Akademije najmanje godinu dana pre glasanja. Kandidat postaje član ukoliko za njegov izbor glasa najmanje dve trećine prisutnih članova Akademije. 

Internacionalna akademija za matematičku hemiju je osnovana 2005. godine sa osnovnim cilјem da okupi značajne istraživače i promoviše istraživanja iz oblasti matematičke hemije. Članovi Akademije su iz celog sveta, a trenutno ima 94 aktivna 94 člana. Među članovima Akademije koji predstavlјaju najistaknutije istraživače u svetu iz oblasti matematičke hemije, su i tri dobitnika Nobelove nagrade, Dadli Heršbak, Roald Hofman i Rudolf Markus. Članovi akademije su bili i preminuli nobelovci Harold Kroto, Ahmed Zivejl i Džerom Karl.