Info

Prolećno uređenje grada: Kompletiranje javne rasvete u Šumaricama, remont česme kod Zelengore

Autor: Jovana Mladenović
17:19 | Ponedeljak, 20 03 2017

Popunjavanjem uličnih drvoreda novim sadnicama, rekonstrukcijom pešačkih koridora, sanacijom udarnih rupa, postavljanjem stubova javne rasvete i osvežavanjem saobraćajne signalizacije počelo je prolećno uređenje grada.

U okviru prolećnog sređivanja grada JKP “Zelenilo“ počelo je popunjavanje uličnih drvoreda novim sadnicamau ulicama Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Save Kovačevića. Planirana je dopuna drvoreda odgovarajućim sadnicama kao i zamena bolesnih i dotrajalih stabala novim.

Počeli su radovi i na rekonstrukciji pešačkog koridora između trga Vojvode Radomira Putnika i ulice Kralja Petra I, pored TC “Zlatna ruža“. Radove kojima će biti obuhvaćena rekonstrukcija pločnika i rekonstrukcija stepenica sa proširenjem i adaptacijom strmih ravni izvodi JKP “Čistoća“.

Počela je sanacija udarnih rupa i vraćanje raskopanih javnih površina u prvobitno stanje po prioritetima na gradskim ulicama. Ekipe JKP “Čistoća“ danas izvode radove u ulicama Miloja Pavlovića, Užičke republike, Atinskoj i Lazara Mićunovića.

U toku je i posipanje kamenim materijalom sa ravnanjem i valjanjem na teritiriji MZ Erdeč u ulici Franje Kluza. Po završetku radova ekipe se sele u MZ Bresnica.

U delu Desankinog venca od Čehoslovačkog groblja ka spomeniku “Nada Naumović“ započeti su radovi na postavljanju 44 stuba javne rasvete sa svetiljkama koji nedostaju, čime bi se kompletirala javna rasveta u memorijalnom kompleksu “21. oktobar“.

JKP “Parking servis“ Kragujevac - služba signalizacije izvršila je osvežavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u ulici Dragoslava Srejovića i okolnim ulicama u sklopu priprema ovih ulica za pojačan saobraćaj, s obzirom na to da počinju radovi na rekonstrukciji mosta na Lepenici u nastavku ulice Vojislava Kalanovića.

U toku je i obeležavanje horizontalne signalizacije u ulici Slobode, zbog pojačanog pešačkog saobraćaja ka fakultetima.

Javna česma na platou kod hotela “Zelengora“ koja nije bila u funkciji duži niz godina je demontirana i na remontu je u JKP “Vodovod i kanalizacija“. Izvršena je promena pozicije zaštitnih stubića na pomenutom platou radi obezbeđenja efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja pešačkog saobraćaja na tom platou.

JKP “Gradska groblja“ započeli su radove na uređivanju groblja Bozman. Ofarbani su stubovi javne rasvete, postavljene nove kante za smeće i započeto je orezivanje drveća i šiblja kao i sređivanje staza kroz groblje.