InfoFoto: GTO Kragujevac

Psihodramska radionica "Granice ka društvu: između asimilacije i autonomije" u SKC-u

Autor: Jovana Mladenović
09:06 | Utorak, 12 07 2022

Psihodramska radionica pod nazivom "Granice ka društvu: između asimilacije i autonomije" biće održana u SKC-u sutra od 18 časova. Voditeljka je Lidija Vasiljević, psihološkinja i edukatorka psihodrame.

Radionica je drugi deo psihodramskog triptiha namenjenog grupnom istraživanju odnosa prema drugima, odnosa prema društvu i odnosa prema sebi (sopstvenih unutrašnjih granica). Dinamika odnosa prema grupama, izbori, afilijacije i naročito ambivalentna osećanja vezana za pripadnost ili nemogućnost pripadanja njima, deo su naše (ne uvek osvešćene) svakodnevice. U situacijama društvene nestabilnosti, pitanja grupnogidentiteta dobijaju na intenzitetu, ali takođe i pokreću različite individualne teme. Koristeći grupne akcione i eksresivne tehnike na učesnici radionice će se baviti otporima pripadanju grupama, granicama,odnosima pojedinac - grupa, ulogama koje u grupama nosimo, kao i psihološkim igrama. Psihodrama je grupni psihoterapijski metod u kome se koriste dinamične akcione tehnikerada. Terapijski postupci oslanjaju se na scensku ekspresiju, grupnu dinamiku kao i rad sa telom. Psihodramom se kroz spontanost i kreativnost istražuje psihološka „istina“ učesnika, igrupe, radi se na međuljudskim odnosima, granicama, otporima kao i svesnim i nesvesnimnivoima razmene.

Voditeljka radionice dr Lidija Vasiljević je psihološkinja i edukatorka psihodrame iz Beograda, sa dvadesetogodišnjim iskustvom u individualnom i grupnom psihoterapijskom radu. Osim psihoterapijom, bavi se aktivizmom kao i istraživačkim radom, najviše u oblasti pitanja roda i klase. Doktorirala je na temi politika mentalnog zdravlja naocijalnom radu, a magistrirala na studijama roda na FPN.