Info

Računi za grejanje u vansezoni biće raspodeljeni na rate

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Petak, 07 05 2021

Zbog niskih temperatura, grejna sezona u Kragujevcu je produžena, pa su tako radijatori u stanovima 22.000 korisnika, umesto do 15. bili topli do 28. aprila. Zbog toga je Gradsko veće donelo zaključak kojim obavezuje Energetiku da zaduženja obračuna na način koji će najmanje opteretiti budžete krajnjih korisnika, tako što će dug srazmerno raspodeliti na rate od aprila do septembra tekuće godine. 

Gradsko veće na današnjoj sednici prihvatilo je i inicijativu Opštine Rača o otvaranju izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Dr Miloje Milojević“ u tamošnjem Kulturnom centru „Radoje Domanović“.

Razlog za donošenje ovog zaključka je Pismo o namerama koje je Opština Rača uputila gradu Kragujevcu u kome traži podršku i učešće u realizaciji inicijative građana opštine Rača za otvaranje izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Dr Miloje Milojević“ iz Kragujevca. Osnovnu školu „Karađorđe“ pohađa 670 učenika, Srednju školu „Đura Jakšić“ 250, a Predškolska  ustanova „Naša radost“ brine o 298 mališana različitog uzrasta. 

Anketa među decom pokazala je da postoji potreba i želja za muzičkim obrazovanjem, a samim tim i za otvaranje izdvojenog odeljenja u Rači, jer roditelji iz finansijskih razloga nisu u mogućnosti da svojoj deci omoguće pohađanje muzičke škole u okolnim gradovima. 

Rezultati ankete predstavljali su osnov za izradu Elaborata na osnovu koga je Opštinsko veće opštine Rača donelo odluku kojom je krajem marta data saglasnost Kulturnom centru „Radoje Domanović“ u Rači da preuzme obavezu opremanja i ustupanja prostora bez naknade i nabavku i održavanje dela instrumenata za potrebe rada izdvojenog odeljenja muzičke škole. 

Grad Kragujevac i opština Rača će po dobijanju saglasnosti nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na akta o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca, odnosno na teritoriji opštine Rača, posebnim sporazumom regulisati finansiranje izdvojenog odeljenja Muzičke škole “Dr Miloje Milojević” Kragujevac, u Kulturnom centru “Radoje Domanović” u Rači, u delu koji se odnosi na finansiranje osnovnog obrazovanja, koje je u nadležnosti lokalne samouprave.