Info

Radnici određenih struka odmah mogu na platne spiskove, ali ih nema!

Autor: Jovana Mladenović
15:59 | Petak, 04 11 2016

Dok je mnogima teško da nađu posao, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje vape za tim da nađu makar nekolicinu radnika za određena zanimanja za koja stručnih, očigledno, nema. Rešenje je u neformalnom obrazovanju, a kako bi se usaglasile kvalifikacije nezaposlenih sa realnim potrebama tržišta rada u toku je i anketiranje poslodavaca.

Najviše se traže lica mašinskih i metalskih zanimanja, od trečeg do sedmog stepena stručne spreme. Operateri na CNC mašinama, radnici u proizvodnji, šivači, neki su od onih koji se odmah mogu naći na platnom spisku neke firme. Traže se i trgovci, komercijalisti, ali i IT stručnjaci. Na evidenciji NSZ, posmatrano po stepenu stručne spreme, najviše je nezaposlenih sa četvrtim i petim stepenom stručne spreme, kao i lica bez zanimanja.

Evidentno je da su potrebe tržišta rada u raskoraku sa zamimanjima za koja se opredeljuju mladi, kao i sa strukama onih koji već godinama "tavore" na birou. Upravo zato NSZ sprovodi anketiranje poslodavaca kako bi se usaglasile ove dve strane. Rešenje je dokvalifikacija i prekvalifikacija, odnosno neformalno obrazovanje, jer izmene obrazovnog sistema ne mogu da se sprovode tako brzo kako se menjaju potrebe tržišta.