Info

Raspisan drugi Javni poziv za prijem dece u privatne vrtiće uz subvencije Grada

Autor: Jovana Mladenović
14:45 | Ponedeljak, 22 11 2021

Gradska uprava za društvene delatnosti raspisala je drugi Javni poziv za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2021/22. godinu dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja sa 61.9995 zaključno sa 61.0527 bodova. Zahtevi se predaju u periodu od 23. novembra do 15. decembra tekuće godine.

Pozivaju se roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji dece koja ispunjavaju uslove da Gradskoj upravi za društvene delatnosti podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs. Skeniran i popunjen zahtev predaje se elektronskim putem na mejl prijemdece@kg.org.rs od 23. novembra do 15. decembra 2021. godine.

Pored podataka o detetu (ime, prezime, datum rođenja, JMBG) u zahtevu obavezno navesti pod kojim se brojem na Izvodu liste čekanja koji je sastavni deo poziva dete nalazi, koju odabranu privatnu predškolsku ustanovu želi da upiše dete. Ukoliko je roditelj zdravstveni radnik uz zahtev se dostavlja i skenirana potvrda zdravstvene ustanove u kojoj je roditelj zaposlen.

Pre popunjavanja obrasca Zahteva, obavezno pregledati raspoložive kapacitete privatnih predškolskih ustanova koji su takođe objavljeni istovremeno sa ovim pozivom na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Obrazac Zahteva možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.