InfoFoto: Ilustracija - Arhiva - Facebook/Aviončić

Raspisan javni poziv za PRIVATNE VRTIĆE

Autor: InfoKG
10:00 | Petak, 20 05 2022

Gradska uprava za za društvene delatnosti i poslove sa građanima raspisala je javni poziv za privatne predškolske ustanove, verifikovane od strane resornog ministarstva, radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima. Cilj je, između ostalog, da se utvrde kapaciteti privatnih predškolskih ustanova u Kragujevcu. Privatni vrtići prijave mogu podneti počev od danas do 6. juna. 

Privatne predškolske ustanove prijavni formular mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, koji se sa pratećom dokumentacijom predaje u prijemnoj kancelariji Pisarnice, u holu zgrade Gradske uprave, u ulici Trg slobode 3. Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302-288. 

Nakon javnog poziva nadležna gradska uprava će objaviti spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca, u koje se u radnoj 2022/23. godini mogu upisati deca čiji roditelji ostvare ili nastave sa korišćenjem prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, sa kojima će Grad zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama.