InfoFoto: Ilustracija - Facebook/Aviončić

Raspisan JAVNI POZIV za privatne vrtiće

Autor: Branko Vukašinović
11:00 | Sreda, 29 05 2019

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti raspisala je javni poziv za privatne predškolske ustanove, verifikovane od strane resornog ministarstva, radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka mališana u ovim vrtićima. Cilj je, između ostalog, da se utvrde kapaciteti privatnih predškolskih ustanova u Kragujevcu. Privatni vrtići prijave mogu podneti u roku od deset dana. 

Spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca, u koje se mogu upisati deca čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka i sa kojima će grad zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama, nadležna gradska uprava objaviće u roku ne dužem od tri dana po prispelim prijavama. Privatne predškolske ustanove koje ispune uslove iz javnog poziva i nakon objavljivanja spiska, prijave mogu podnositi tokom čitave radne 2019/20. godine, posle čega će spisak verifikovanih predškolskih ustanova biti ažuriran u roku od pet dana od dana nastale promene”, poručuju iz Gradske uprave za vanprivredne delatnosti.

Privatne predškolske ustanove prijavni formular mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, koji se sa pratećom dokumentacijom predaje u prijemnoj kancelariji Gradske uprave za vanprivredne delatnosti, u ulici Cara Lazara broj 15, ili preporučenom poštom sa naznakom “za Javni poziv“ na istu adresu.