Info

Raspisan treći javni poziv za upis dece u privatne vrtiće uz subvencije Grada

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Ponedeljak, 26 10 2020

Gradska uprava raspisala je treći Javni poziv za podnošenje zahteva za upis dece u privatne vrtiće za radnu 2020/2021 godinu uz subvencionisanje dela troškova, a ovog puta mogu da konkurišu roditelji čiji mališani na listi čekanja imaju 61.9999 bodova zaključno sa 61.0000. Obrasci za prijavu mogu se predati najkasnije do 20. novembra.

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima poziva Po roditelje, staratelje, usvojitelje ili hranitelje dece koja ispunjavaju uslove da podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili lično, a predaje neposredno Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima u Kragujevcu (Ulica Cara Lazara 15), u periodu od 26. oktobra zaključno sa 20. novembrom i u vremenu od 9 do 14 sati.

Ucilju zaštite građana i sprečavanja mogućnosti širenja zarazne bolesti COVID, Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima obaveštava roditelje da Zahteve mogu podneti elektronskim putem na mail adresu prijemdece@gmail.com

Ukoliko roditelji ne mogu da preuzmu obrazac zahteva sa sajta grada, mogu da upute zahtev putem mejla prijemdece@gmail.com da im se dostavi obrazac na njihovu mejl adresu.

Pre popunjavanja obrasca Zahteva, obavezno pregledati raspoložive kapacitete privatnih predškolskih ustanova u pogledu godina starosti deteta i obavezno naznačiti ukoliko dete već ide u neki od vrtića na privikavanje.

Ukoliko je roditelj zdravstveni radnik uz zahtev se dostavlja i skenirana potvrda zdravstvene ustanove u kojoj je roditelj zaposlen.