Info

Rebalans: Gradska kasa "teška" nešto više od 8 milijardi

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 14 10 2020

Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Ukupni prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca, nakon rebalansa iznosiće 8.265 milijardi dinara.

Da podsetimo, odlukom o budžetu, donetoj na sednici Skupštine grada 17. decembra prošle godine, ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu 9.927 milijardi dinara. Razlozi za donošenje Odluke o izmeni Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu su uravnoteženje prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka budžeta grada Kragujevca, imajući u vidu da su se promenili uslovi u kojima se izvršava budžet u ovoj godini, u uslovima vanrednog stanja i vanredne situacije.

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, a radi usaglašavanja sa odredbama podzakonskih akata Ministarstva zdravlja i republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje. Ukoliko par u postojećoj zajednici nema dece, povećana je starosna granica za ženu u momentu podnošenja zahteva, odnosno da je navršila 43 godine života, kao i da su prethodno bez uspeha iskoristili pravo na lečenje steriliteta iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Umesto za jedan finansijska pomoć za vantelesnu oplodnju može se ostvariti za dva pokušaja, a maksimalan iznos sredstava za jedan pokušaj je 250 000 dinara.

Pred odbornicima će se naći i predlog odluke o pristupanju izradi Plana razvoja kulture grada Kragujevca za period 2021 – 2025. godina.

To podrazumeva planski dokument kojim se obezbeđuje zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti kulture propisanih Zakonom i koji treba da se zasniva na sledećim prioritetima : sveobuhvatno podsticanje uloge kulture u razvoju Grada; razvoj kadrova i infrastrukture;  opredeljenost za zaštitu i negovanje nacionalne kulture; podsticaj stvaralaštva mladih i ravnopravno uključivanje osetljivih grupa u kulturni život; zaštita i vrednovanje kulturnog nasleđa; podsticanje i promovisanje umetničkog stvaralaštva kao slobodnog izraza ljudskog duha; razvoj međunarodne saradnje u oblasti kulture i podizanje ugleda Grada koje će doprineti da Kragujevac, van okvira Republike Srbije, bude prepoznatljiv kao jedan od najznačajnijih centara kulture ovog regiona.