Info

Rok za plaćanje drugog kvartala poreza na imovinu 15. maj

Autor: InfoKG
10:00 | Ponedeljak, 13 05 2019

Rok za plaćanje drugog kvartala poreza na imovinu fizičkih lica ističe 15. maja. Iz Gradske poreske uprave podsećaju, da redovnim izmirenjem obaveza poreski obveznici izbegavaju obračunavanje kamate, piše RTK.

Ukoliko se ne izmiri ova obaveza na vreme, obračunava se kamatna stopa, koja se utvrđuje prema referentnoj stopi NBS uvećanoj za deset procentnih poena. Postoji i mogućnost odlaganja plaćanja poreza na 60 mesečnih rata. 

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza mogu da podnesu poreski obveznici i to za dugovani porez koji obuhvata glavni poreski dug i 50 odsto pripadajuće kamate na taj dug, koji je dospeo za plaćanje na dan podnošenja zahteva. Može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na najduže 60 mesečnih rata, ukoliko poreski obveznici redovno izmiruju tekuće obaveze, kao i reprogramske rate otpisaće im se 50 posto od kamate”, izjavila je za RTK portparolka Gradske poreske uprave grada Kragujevca, Sanja Stanojević.

Podsetimo, uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije, poreskim obveznicima je omogućeno, da preko interneta izvrše uvid u evidenciju utvrđenih poreskih obaveza i izvršenih uplata po tom osnovu.

Radi pristupanja upitu stanja preko interneta, potrebno je da poreski obveznik lično dođe u kancelariju broj 108 Gradske poreske uprave, (Branka Radičevića br. 9), gde će popuniti obrazac zahteva za otvaranje korisničkog naloga, nakon čega će odmah dobiti korisničko ime i lozinku kojima će biti omogućen pristup analitičkoj kartici, odnosno stanju na računima poreskih obaveza.

Poreskim obveznicima je omogućeno i da elektronskim potpisom preko E-uprave, upitom stanja izvrše uvid u stanje na računima poreskih obaveza kao i da elektronskim putem podnesu poreske prijave. 

Izvor: RTK, InfoKG