Info

Sa Pravnog fakulteta upućen zahtev rektoru: Smanjite broj bodova za budžetsko finansiranje

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Utorak, 08 09 2020

Studentska Asocijacija Pravnog fakulteta u Kragujevcu, koja je sastavni deo Studentskog parlamenta, uputila je zvaničnu molbu rektoru Univerziteta u Kragujevcu i svim profesorima da, kako navode, "stanu uz svoje studente i da zauzmu jasan i nedvosmislen stav po nekoliko različitih pitanja". Ono što smatraju ključnim, jeste potreba da se smanji broj ESPB potrebnih za budžetsko finansiranje školovanja, te da se razmotri visina školarine.

Ključna je potreba da se smanji broj ESPB potrebnih za upis na status studenata koji se finansiraju iz budžeta sa 48 na 42 ESPB, ali i da ne postoji uslov u ESPB bodovima za upis sledeće studentske godine, smatraju iz Asocijacije Pravnog fakulteta.

"Neophodno je da budemo svesni da uslovi koji su predviđeni u redovnim okolnostima ne mogu biti predviđeni i ove godine. Online nastava nije zamena za redovnu nastavu i nikako ne pruža studentima ono što pružaju predavanja na fakultetu. Ukoliko neko smatra da je online nastava ono što je i nastava koja se organizuje u amfiteatru, zbog čega uopšte profesori i drže predavanja i da li će ikada više predavanja na fakultetima biti ili će se sve svoditi na online nastavu. Preporuke Ministarstva prosvete o smanjenju ispitne materije za 20 odsto nisu prihvaćene od svih profesora, a ono što predstavlja još veći problem jeste da su kriterijumi pojedinih profesora još i veći. Takođe, ne možemo porediti redovnu studentsku godinu sa ovom ni po pitanju ispitnih rokova. Ispitni rokovi u redovnim godinama organizuju se tokom cele studentske godine, a ove godine svi rokovi su organizovani od maja meseca do oktobra. Takođe ovim putem napominjemo i druge probleme koje je neophodno u najkraćem mogućem roku rešiti. Jedno od osnovnih pitanja jeste pitanje visine školarina. Pored toga, smatramo da je u najkraćem mogućem roku neophodno definisati način na koji će se odvijati nastavni proces u predstojećoj studentskoj godini. Naročito se plašimo za položaj studenata prve godine, koji se nalaze u dilemi po pitanju zakupljivanja stana, a svima je poznato da je upravo ovaj period tokom kojeg brucoši rešavaju svoje stambeno pitanje", navodi se u saopštenju Studentske Asocijacije Pravnog fakulteta.