InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Sačuvajmo dečja igrališta: Građani pozvani da prijave vandalizam

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 22 03 2023

U Osnovnoj školi Svetozar Marković za učenike od petog do osmog razreda organizovano je predavanje na temu „Vandalizam i huliganstvo“, sa ciljem da se preventivno deluje na uočene probleme uništavanja dečijih igrališta. Komunalna milicija grada Kragujevca imaće pojačane aktivnosti kako bi predupredila neželjene događaje, a broj telefona na koji građani mogu prijave namerno uništavanje mobilijara ili dečijih igrališta je 060/2340115.

Reč je o zajedničkoj akciji grada Kragujevca i Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se sprečio vandalizam koji je kontinuiran i veoma prisutan. Veliki problem je uništavanje parkovskog mobilijara i sadnica, a posebna su tema dečija igrališta i otvoreni tereni za male sportove i uništavanje svih sprava i imovine u koju grad Kragujevac ulaže finansijska sredstva. 

Cilj predavanja je da se kroz edukaciju prventivno radi sa decom. Želja je da oni shvate koliko je važno da budu saradnici, saveznici i savesni građani koji su tu da pomognu da se igrališta sačuvaju, da znaju za svoja prava, ali i obaveze i šta društvo od njih očekuje.

U cilju pojačane kontrole vandalizma i sprčevanja oštećenja mobilijara na dečijim igralištima, Komunalna milicija grada Kragujevca imaće pojačane aktivnosti kako bi predupredila neželjene događaje. Komunalni miliocionari biće prisutni u svim zonama dečijih igrališta i time uticati na prevenciju, prvo kroz razgovor sa sugrađanima, a ukoliko se uoče oštećenja opasna za bezbednost dece, blagovremeno će reagovati zatvaranjem igrališta i obaveštavanjem nadležnih službi koje će izvršiti sanaciju.

Broj telefona na koji građani mogu da prijave vandalizam je 060/2340115.