Info

Senat Univerziteta jednoglasno odbacio optužbe protiv rektora Nebojše Arsenijevića

Autor: Jovana Mladenović
14:08 | Sreda, 20 09 2017

U zgradi Rektorata održana je XLVII sednica Senata Univerziteta u Kragujevcu, na kojoj je jednoglasno utvrđeno da se odbacuju sve opružbe pojedinaca protiv rektora, prof. dr Nebojše Arsenijevića, za koga se kaže da je  u potpunosti realizovao utvrđenu politiku strategije razvoja , postupajući u svemu u skladu sa zakonima. Opružbe su neistinite i kao primer suprotan utvrđenim ciljevima  očuvanja profesionalne etike i akademskog integriteta, navodi se u odluci Senata.

Najviši stručni organ, čiji su članovi dekani, redovni profesori fakulteta u sastavu Univerziteta i predstavnici studenata, zasedao je povodom pristiglih pisama upućenim članovima Senata i Saveta Univerziteta. Senat Univerziteta u Kragujevcu razmatrao je pisma upućena članovima Senata i Saveta Univerziteta u Kragujevcu - jednog koje je potpisao dr Nemanja Zdravković, i drugog pisma upućenog Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, koje su potpisali dr Nemanja Zdravković, prof. dr Aleksandra Janković i privatni preduzetnik maš.ing. Milovan Stojanović. Razmatran je i dopis koji je potpisalo 236 nastavnika i saradnika Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu, kao najviši stručni organ Univerziteta, Nakon razmatranja celokupne dokumentacije, Senat je ocenio da je Rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nebojša Arsenijević, u potpunosti realizovao utvrđenu politiku strategije razvoja i opšta akta koje je Senat doneo u periodu od 1. oktobra 2015. godine do danas, postupajući u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, podzakonskim aktima, Statutom i opštim aktima Univerziteta u Kragujevcu.

Članovi Senata odbacili su sve navode sa prilozima iz pisma  kao neistinite i kao primer suprotan utvrđenim ciljevima  očuvanja profesionalne etike i akademskog integriteta, koji obavezuju sve nas, ne samo kao članove akademske zajednice našeg Univerziteta, već i kao članove akademske zajednice Republike Srbije. 

"Povodom brojnih članaka, zasnovanih na napred navedenim pismima potpisanim najpre anonimno, a zatim od strane dr Nemanje Zdravkovića, prof. dr Aleksandre Janković i privatnog preduzetnika maš. ing. Milovana Stojanovića, objavljenih u štampanim dnevnim i elektronskim medijima, kao i na društvenim mrežama, u kojima se navedena lica predstavljaju kao zastupnici akademske zajednice Univerziteta u Kragujevcu, članovi Senata ocenjuju da su tri nezadovoljna pojedinca, iz ličnih razloga, koji i ne pripadaju akademskoj zajednici Univerziteta u Kragujevcu, osim prof. dr Aleksandre Janković kojoj 1. oktobra 2017. godine prestaje radni odnos zbog ispunjenosti zakonom propisanih uslova za odlazak u penziju, i iz sopstvenih interesa, iznoseći o  Rektoru Univerziteta, koji predstavlja i zastupa našu akademsku zajednicu, neistine i iskrivljujući činjenice, zapravo naneli veliku i nenadoknadivu štetu svim fakultetima u sastavu Univerziteta, nastavnicima, saradnicima i istraživačima, kojih ima preko 1100, sadašnjim i budućim studentima, ali i ukupnoj  akademskoj zajednici Srbije čija je jedna od članica Univerzitet u Kragujevcu", navodi Senat.

Senat pruža punu podršku Rektoru Univerziteta prof. dr Nebojši Arsenijeviću i njegovim saradnicima i obavezuje ih da sa dekanima i drugim nadležnim organima preduzmu sve zakonom i Aktom o akademskom integritetu i ponašanju propisane mere, kako bi akademsku zajednicu Univerziteta u Kragujevcu zaštitili od nedostojanstvenog, nemoralnog i na ličnim interesima zasnovanog ponašanja pojedinaca.