InfoFoto: kragujevac.rs

SG: Najboljim đacima nagrada "Ponos Kragujevca", evo šta su još odbornici odlučili...

Autor: InfoKG
17:30 | Petak, 24 06 2022

Grad Kragujevac će od ove godine nagrađivati učenike osnovnih i srednjih škola koji su osvojili zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Ovo priznanje nosiće naziv „Ponos Kragujevca“, o čemu su se na današnjoj sednici izjasnili odbornici Skupštine grada.

To je način da te učenike dodatno nagradimo i afirmišemo mlade koji ostvaruju izuzetne rezultate u konkurenciji na nacionalnom ili međunarodnom nivou i javnosti pokažemo da smo zajednica koja ceni znanje, trud i da nijedan rezultat neće ostati neprimećen i nepodržan. Odlukom je predviđeno da, zbog već usvojenog budžeta, ove godine nagrada bude diploma i knjige kragujevačkih autora u izdanju Koraka, a SPD Radnički će ih nagraditi kartama za bazene. Od naredne godine u opciji za nagradu su kampovi na Kopaoniku tokom leta ili neke druge nagrade. Po do sada pristiglim spiskovima iz škola bližimo se broju od 150 đaka koji su osvojili značajna nagrade”, kaže Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje.

Jedna od važnih odluka koja se našla na ovoj sednici je i Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju. Odluka predviđa povećanje starosne granice za žene koje ulaze u proces vantelesne oplodnje na 47 godina. Pored toga, izmenjena je i stavka u toj odluci koja se odnosi na dužinu prebivališta u Kragujevcu koja je smanjena  sa tri na godinu dana.

U ovom trenutku, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, jedinice lokalnih samouprava imaju prava i mogućnosti da ukoliko u svom budžetu obezbede finansijska sredstva da daju veći obim prava, veće mogućnosti i grad Kragujevac to nekoliko godina čini. S obzirom na to da starosna granica za žene od 45 godina još uvek nije usvojena na republičkom nivou, ali će najverovatnije biti usvojena, Grad Kragujevac ide nekad korak, nekad i dva koraka ispred tih odluka. Na današnjoj sednici upotpunjujemo postojeću odluku o priznavanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju bračnim parovima i parovima u vanbračnoj zajednici koji nemaju decu, parovima koji imaju jedno dete dobijeno iz biomedicinski potpomognute oplodnje ili prirodnim putem i žele drugo dete  ne čekajući  da na nacionalnom nivou starosna granica za žene bude podignuta na lestvicu od 45 godina”, kazala je Gordana Damnjanović, članica Gradskov veća za socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Usvojena je i Odluka o izgradnji, postavljanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i skulpturalnih dela. Jedna od novina koje donosi ova odluka je usvajanje godišnjeg programa održavanja spomenika koji nisu utvrđeni kao kulturno dobro.

Poslove održavanja, popravke i zaštite za javne spomenike koji nisu utvrđeni kao kulturno dobro vrši Gradska uprava za kulturu preko pravnog ili fizičkom lica u zavisnosti od vrste radova, a na osnovu mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

Ova odluka, u praksi znači da ćemo imati čistiji, lepši i uređeniji grad i da ćemo se da dužnom pažnjom odnositi prema spomen-obeležijima  u našem gradu”, kazao je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu.

Skupština je usvojila Strategiju razvoja međunarodne saradnje Grada Kragujevca 2022-2027, kojom su strateški uređene međunarodne aktivnosti grada. Partner u izradi ove strategije bila je Stalna konferencija gradova i opština. Doneta je i odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Kragujevca i opština Batočina, Lapovo, Rača, Knić, Topola i Aranđelovac. Skupština je dala saglasnost i na pristupanje izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023 -2033. godine.

Kada je reč o zaštiti životne sredine, Skupština je podržala i odluku o sprovođenju akcije  „Vrati dah prirodi – posadi drvo“ na teritoriji grada Kragujevca koja predviđa obavezu investitora koji grade stambene i poslovne objekte u gradu da zasade nove drvorede.

Kragujevac se razvija i gradi velikom brzinom. Na svakom koraku možemo da vidimo nove poslovne i stambene objekte, ali kada investitor kupi parcelu na kojoj će da gradi objekat, on poseče sva stabla koja se nalaze na toj parceli i ne posadi nova. Ovom odlukom planirano je da budući investitori imaju obavezu da zasadi po jedno drvo na svakih 100 kvadratnih metara ukoliko gradi objekat do 1.000 kvadrata. Ukoliko gradi objekat preko 1.000 kvadratnih metara, još po jedno drvo, na svakih 500 metara kvadratnih projektovane bruto površine. Nažalost, pošumljenost teritorije grada Kragujevca je 11,8%, a naš cilj je da ovom odlukom dođemo do 50%”, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskov ćeća za unapređenje i zaštitu životne sredine.

Izmenama i dopunama Odluke o vršenju osnivačkih prava na SPD „Radnički“ Kragujevac ženski fudbalski klub je pripojen muškom klubu.

Sredstva koja se uštede na ovaj način biće uložena u unapređenje rada ovog kluba i podizanje trenažnog procesa ženskog fudbala.