Info

SG u hali "Jezero": Rebalansom gradski budžet smanjen za 20%

Autor: Branko Vukašinović
11:30 | Petak, 23 10 2020

Rebalans budžeta grada Kragujevca za 2020. usvojen je na današnjoj sednici lokalnog parlamenta, održanoj u hali “Jezero”, zbog trenutne epidemiološke situacije u gradu. Na ovaj način budžet je smanjen sa planiranih 9,9 milijardi na 8,2 milijarde dinara.  

Zbog trenutne epidemiološke situacije u gradu, druga redovna sednica SKupštine grada održana je u hali “Jezero”. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bio je rebalans budžeta, koji usvojen sa 62 glasa odbornika, dok je protiv njega bilo osmoro njih.  

Razlog za ovaj rebalans budžeta su okolnosti u kojima smo se svi našli u toku ove godine, a vezano je za epidemiju virusa COVID-19. Pored te situacije koja se neminovno odrazila na izvršenje budžeta, na potrebu rebalansa uticala je činjenica da je grad Kragujevac u ovu godinu ušao sa velikim ambicijama i očekivanjima. Ovaj rebalns je zapravo usklađivanje visokih planova sa oim što je u ovim okolnostima postalo naša realnost”, rekao je član Gradskog veća za finansije, Nenad Stanišić. 

Dodaje da je predlogom rebalansa ukupan budžet grada Kragujevca smanjen za nekih 20 procenata, odnosno sa planiranih 9,9 milijardi dinara na 8,2 milijarde dinara. 

Merama Vlade Republike Srbije plaćanje poreza na zarade je reprogramirano, odnosno omogućeno je njihovo plaćanje u narednoj godini. Po tom osnovu prihodi grada Kragujevca će biti umanjeni u ovoj godini za nekih 150 miliona dinara. I drugi prihodi su opali usled epidemije koja je smanjila ekonomske i društvene aktivnosti u našem gradu. Sa druge strane bilo je i nekih pozitivnih tendencija, došlo je do većeg poreskog obuhvata. Radom lokalne poreske administracije stekli su se uslovi da grad u većem obimu naplati svoja potraživanja i po tom osnovu neće biti pada recimo od prihoda na porez od imovine i nekih drugih primanja na koje grad ima pravo i ostvaruje. Sve u svemu tekući prihodi će ostati na nivou na kom su i planirani ove godine. Ono što je značajno umanjeno u delu prihoda to su primanja od prodaje zemljišta. Kada je rađen budžet za 2020. ništa od ovog nije moglo da se predivid vezano za celu situaciju i grad Kragujevac je ambiciozno ušao sa planovima za ovu godinu u delu prodaje imovine, koja je bila planirana na 3,7 milijardi dinara, a izvršenje je znatno manje od te cifre, tako da se rebalansom planira smanjenje ovog dela primanja za čitavih 60 procenata, tačnije na 1,5 milijardi dinara. Razlog za rebalans je izveštaj o izvršenju budžeta grada Kragujevca koji je zaključno za devet meseci ove godine pokazao da je izvršenje na nivou od nekih 50 procenata. Treći razlog za rebalans je činjenica da su neke aproprijacije probijene u ovoj godini, pa je prosto bilo potrebno usaglasiti ih sa realnim stanjem”, obrazložio je Stanišić.  

Napomenuo je i da je rashodovna strana pretrpela izmene, jer je usklađena  sa ostvarenim primanjima. 

Grad Kragujevac je računajući na visoke prihode u ovoj godini i planirao rashode u istom tom iznosu. Mnogi od tih rashoda se sami po sebi nisu ostvrili kao posledica epidemiološke situacije. Potrošnja je smanjena, a smanjen je i nivo investiranja”, rekao je Stanišić.  

Naglasio je i da, uprkos trenutnim okolnostima sa kojima se susrećemo zbog virusa COVID-19 i padu nivou potrošnje i investiranja, grad Kragujevac uredno izmiruje sve svoje obaveze, kako prema građanima, kreditorima, dobavljačima, tako i prema svim ustanovama koje zavise od njega.