InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

SG: Usvojeni rebalans budžeta i povećanje poreza

Autor: InfoKG
16:20 | Petak, 24 11 2017

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su rebalans budžeta za tekuću godinu i povećanje poreza na imovinu za fizička lica od početka 2018. na današnjoj sednici Skupštine grada. Opozicioni odbornici su na sednici uputili kritike gradskoj vlasti za rebalans budžeta, ogromne subvencije, kao i nedostatak investicija u gradu. 

Rebalans budžeta za 2017. godinu sproveden je iz tehničkih razloga zbog suficita budžeta zatečenog na završnom računu za 2016. godinu u visini od oko 200 miliona dinara, a koji se rebalansom za 2017. raspoređuje, ali i zbog izmene aproprijacije, korišćenja stalne i tekuće budžetske rezerve i usklađivanja sa donacijama i transferima sa viših nivoa vlasti. Ukupni prihodi i primanja određuju se u iznosu od 7,8 milijardi dinara. 

Izvršeno je i preraspoređivanje između planskih pozicija i investicionih rashoda i subvencija, a u korist subvencija za 226 miliona dinara prema javnim i javno komunalnim preduzećima. Reč je o sredstvima planiranim na investicionim rashodima za investicije koje jesu započete u ovoj godini, ali čije se plaćanje očekuje u narednoj godini, kao što je fiskulturna sala u OŠ “Živadinka Divac“, Legat Nikole Koke Jankovića i legalizacija arteskih bunara. Ovim rebalansom obuhvaćene su i one obaveze odnosno neplaćeni dugovi za električnu energiju iz ranijih godina u iznosu od 480 miliona dinara”, rekao je član Gradskog veća za imovinu i finansije, Igor Mitrović.  

Kada je u pitanju likvidnost, grad servisira sve svoje obaveze na vreme, poštuju se obaveze prema dobalјačima i zaposlenima, dok se subvencijama podržavaju preduzeća čiji je osnivač grad, u meri koja je potrebna, da bi se obezbedilo redovno funkcionisanje. 

Kada je reč o povećanju poreza na imovinu za fizička lica, ono stupa na snagu od početka 2018. godine. Stopa poreza na imovinu za objekte fizičkih lica iznosiće 0,30, a za zemlјište 0,15 odsto. Za pravna lica stopa poreza na imovinu za objekte i zemljište ostaje u visini od 0,40 posto. 

"Verujem da će građani Kragujevca imati razumevanja za ovu odluku, jer na taj način ulažu u renoviranje škola i obdaništa, pomažu četvrti pokušaj vantelesne oplodnje koji se finansira iz budžeta grada, ulažu u subvencije za finansiranje boravka dece u privatnim vrtićima, pomažu svima kojima je potreba pomoć u vidu socijalnih davanja, ulažu u sve ono od čega grad živi i što utiče na kvalitet života u celini“, rekao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović

Odbornici su usvojili Strategiju zdravstvene zaštite grada Kragujevca za period 2017 - 2020. godina, kao i odluku o izradi planova detalјne regulacije “Dela radne zone Kragujevac i zone poslovanja Servis 2, Specijalizovani sportski centar Hipodrom i Mali Bagremar. Odbornici su usvojili odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora dva javna preduzeća Gradska stambena agencija i Preduzeće za izgradnju grada. Pored toga, odlukom odbornika umesto dr Aleksandra Kličkovića zbog isteka mandata za direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć imenovana je dr Aleksandra Vasović.

Usvojene su i odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom Muški odbojkaški klub Radnički kao i odluka o preuzimanju osnivačkih prava nas Sportskim privednim društvom Kragujevački vaterpolo klub Radnički. Inače, od danas u gradskom parlamentu deluje i nova odbornička grupa - Srpska narodna partija.