InfoFoto: Zoran Petrović

Šljivovac – selo upisano u evropskim mapama

Autor: InfoKG
10:00 | Subota, 08 10 2022

Selo udaljeno 10 kilometara od Kragujevca, do koga se stiže kroz naselja Aerodrom i Vinogradi. Naselje je osnovano 1820. godine. Iz doba kneza Lazara potiču podzemni podrumi na brdu Kitica. Šljivovac je upisan u šest evropskih mapa, od kojih se tri nalaze u Beču, dve u Beogradu i jedna u Moskvi. Naselje sa ovim nazivom postoji i u opštini Malo Crniće. Nalazi se na nadmorskoj visini od 262 metra.

Graniči se sa Cerovcem, Desimirovcem, Poskuricama, Divostinom, Dračom i Donjim Grbicama. Uzvišenja su Tovarnica, Glavica, Kitica na kojima se najviše gaji vinova loza. Kroz selo protiče reka Uglješnica. Karađorđev pisar Ignjatović bio je iz Šljivovca. Iz familije Kostića potiče najstariji kmet 1822. godine upisan u turskom tefteru. Najveća i najstarija familija su Džajevići. Administrativno sedište tzv. Primiriteljnog suda za sela Poskurice i Šljivovac nalazilo se u famiiji Džajević u periodu od 1863. do 1890. Sačuvan je otisak okruglog pečata na kome piše Sud opštine šljivovačke, a u sredini je pravoslavni krst. Postojala je potrošačka zadruga između dva rata, a posle Drugog svetskog rata formirana je zemljoradnička zadruga. 

U naselju postoji Dom kulture, nekoliko prodavnica, poljoprivredna apoteka, Kulturno-umetničko društvo “Mladost”, fudbalski klub. Litije su trojički Beli četvrtak.  

Izvor: Pamćenje nacionalnog korena - Azbučnik kragujevačkih sela, Kragujevac 2011.