Info

Spremite se: Počinje popis nepokretnosti, veći porez i posao za 50 lica

Autor: Jovana Mladenović
12:15 | Četvrtak, 21 09 2017

U Kragujevcu 1. oktobra počinje popis nepokretnosti fizičkih lica, ne samo neprijavljenih objekata, nego i objekata za koje se utvrdi veća površina u odnosu na prijavljenu. Osim ažuriranja baze podataka, očekuje se i bolja naplata poreza. Za taj posao preko Omladinske zadruge biće angažovano do 50 lica.

Ovo će se sprovoditi po odluci Gradskog veća donetoj na jučerašnje, zasedanju. 

Za taj posao, koji će trajati tri meseca, preko Omladinske zadruge biće angažovano do 50 lica, najmanje sa srednjom stručnom spremom. Gradsko veće na sednici održanoj 20. septembra imenovalo je tročlanu komisiju koja će izvršiti obuku popisivača, izraditi plan popisivanja, koordinarati radom popisnih timova, starati se o blagovremenoj distribuciji popisnih materijala i dostaviti izveštaj Gradskom veću o izvršenom popisu. 

Osim ažuriranja baze podataka, očekuje se i bolja naplata poreza, a samim tim i povećanje izvornih prihoda.

Na sednici Gradskog veća razmatrani su izveštaji o radu predškolskih ustanova “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“ kao i godišnji planovi rada te dve ustanove za 2017/ 2018. godinu. Članovi veća dali su saglasnost predškolskim ustanovama i za realizaciju specijalizovanih programa: rano učenje engleskog jezika i program fizičke kulture. Inače, na javnom konkursu našao se i program folklor u vrtiću, ali nije bilo prijavljenih kandidata.

Program ranog učenja engleskog jezika obuhvatiće decu sa navršene tri godine, dok je ciljna grupa za fizičku kulturu uzrasta od pet i šest godina. Osim zadovoljenja dečije potrebe za kretanjem, taj program doprinosi razvoju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, prevenciji nastanka, ali i  korekciji telesnih deformiteta.

Gradsko veće odobrilo je sredstva iz budžeta grada u iznosu od 2,6 miliona dinara “Centru za strna žita“ na ime subvencija – budžetske pomoći za tekuću likvidnost odnosno za isplatu bruto ličnih dohodaka kao i naknade članovima Skupštine Centra za avgust.