Info

STARI KRAGUJEVAC: Prigradska naselja - BELOŠEVAC

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 31 05 2020

Naselje Beloševac prostire se sa obe strane puta Kragujevac - Svetozarevo, na rečici Ždraljici, desnoj pritoci lepenice. Beloševac je dobio ime po turskom spahiji Belošu, koji je na tom mestu imao svoje livade. Taj kraj se prvo nazivao Beloševo polje, a kasije, doseljavanjem prvih porodica Papića iz Raške, naselje se prozvalo Beloševac. Odmah za Papićima došli su ovde Milićani, Šabovići, Katančevići, Užarevići i Milutinovići. Jedan deo Beloševca dobio je ime Bugar-mala po nekom Perici Bugarinu, osnivaču roda Užarevića, koji je došao iz okoline Leskovca, pa su ga naseljenici nazivali Perica Bugarin zbog toga što nije čisto govorio.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića. 

Beloševac je pod ovim imenom prvi put zabeležen 1818. godine u Karađorđevom delovodnom protokolu. Tu je zapisano da su stanovnici Beloševca dugovalu voždu Prvog ustanka Karađorđu četiri vola za koje on moli Magistrat u Kragujevcu da mu ih ovi vrate. Novim doseljavanjem selo je raslo. U vreme Kočine krajine dobeglo je ovde šest rodova, a za vreme Prvog ustanka trinaest. Posle oslobođenja od Turaka naselilo se u Beloševac 11 rodova, tako da je 1818. godine ovo selo kraj tadašnje prestonice Srbije brojalo 46 domova i 85 aračkih glava. Beoševac je naseljen iz 17 oblasti. Najviše rodova došlo je iz Crne Gore, Sandžaka, Kosova i Metohije i iz Starog Vlaha.

Beoševac je zabeležen i u popisniku iz 1822. godine kao selo koje ima 55 kuća sa 20 poreskih i 19 aračkih glava. Nalazimo ga i u spisku sela Vukove "Danice" 1827. godine. Upisao ga je i Oto Dubislav Pirh 1829. godine, kada je ovo selo pripadalo nahiji Gruža. 

Iz jednog popisa iz 1834. godine Beloševac je brojao 55 kuća, 62 poreske glave, 65 za vojsku sposobnih muškaraca, 90 plugova oranja, 90 kosa livada i 7990 stabala šljiva.

Ostaci starog turskog druma govore da su ti posedi pripadali nekom turskom paši, pa se taj naziv i zadržao do danas. Od starih naziva još se čuje Selište - mesto gde je ranije bio selo. Miloš Obrenović naredio je, po predanju, da se Beloševac sašori, jer je bio rasturen na više strana.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović