InfoFoto: Zoran Petrović

STARI KRAGUJEVAC: Prigradska naselja - OPORNICA

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 02 08 2020

Od naselja prigradskog karaktera u okolini Kragujevca izdvaja se Opornica sa zaseokom Majnić, koje se zbog proširenja gradske zone spojilo sa gradom. Selo je smešteno sa leve strane rečice Uglješnice, a zaseok Majnić sa desne strane ispod Velikog brda.

Prema usmenim kazivanjima koja je početkom ovog veka zabeležio Toša Radivojević, ime sela nastalo je po nadimku nekog Jovana "otporitog" koji je imao devet sinova i često se sukobljavao sa Turcima. Vremenom se od "otporito" dobilo Opornica. Naselje je nastalo u doba Kočine krajine. Osnovali su ga Vujadinovići i Kandići koji su se tu naselili od Prištine. U stare rodove ubrajaju se još Radivojevići od Javora (1822), Gligorijevići od Guncata u Gruži (1823), Milovanovići od Resave (1841), Miljkovići nepoznatog porekla doseljeni 1836., Nedeljkovići od Peći (1836), Jocići nepoznatog porekla, Jovanovići iz Trnovske Klisure (1873) i Živkovići nepoznatog porekla. 

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Zaselak Majnić osnovan je 1809. godine kada se Karađorđe vratio iz Sjenice i sa njegovom vojskom došli su Panajotovići zvani "Arnauti" i tu zasnovali zaselak u zbegu. Prema kazivanjima seljana, ime naselja izvedeno je od imene neke stare crkve, za koju drže da je postojala u "staro doba". Još su stari rodovi: Blagojevići iz Raške (1823), Jakovljevići iz Raške (1823), Đerići nepoznatog porekla (1831), Lazarevići nepoznatog porekla (1871) i Miloševići nepoznatog porekla (1874).

Opornica ima tri male koje se zovu po prezimenima glavnih rodova: Vujadinovići, Kandići, Vučkovići. Najverovatnije da je prvo naselje nastalo oko Starog izvora. Kako ovaj izvor nije mogao da podmiri potrebe stanovnika Opornice za vodom, oni su kopali đermove na vreteno.

Zasela Majnić ima dva bunara od kojih se jedan zove Majnićka, a drugi Ajdučka česma ili Ajdučica. Cigani ovu česmu zovu Prćule. Veći broj grupisanih kuća imaju u Majniću samo Jakovljevići pa se tako i taj kraj zove Jakovljevićka mala.

Majnić ima svoje zasebno groblje na desnoj strani rečice Uglješnice. Opornica ga u prošlosti nije imala nego su se seljani ukopavali u groblju sela Desimirovca.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović