Info

STARI KRAGUJEVAC: Profesori Liceja - Jovan Sterija Popović

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 06 03 2022

Kada je 1840. godine izrađen za Licej novi nastavni plan za dvogodišnje studije i pri Liceju predviđene pravne discipline, kneževim ukazom naimenovan je za profesora Liceja u Kragujevcu Jovan Sterija Popović. Tako je on od novembra 1840. do jeseni 1842. godine na Liceju predavao pravo i sudski postupak.

Rođen u Vršcu 1806. godine, gde je završio osnovnu školu i niže razrede gimnazije, pohađao je u Temišvaru više razrede gimnazije, a Filozofski fakultet u Pešti. Posle završene filozofije, sluša pravo u Kežmarku. Od 1830. do 1836. godine živeo je u Vršcu kao profesor latinskog u privatnoj gimnaziji i bavio se povremeno advokaturom.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Pisac "Laže i paralaže", "Tvrdice", "Pokondirene tikve" i "Zle žene", obreo se u Kragujevcu pošto je na raspisanom konkursu izabran za profesora prirodnog prava na Liceju. Bilo je to oktobra 1840. godine. Licej, koji je sve godine radio na prosvećivanju i uzdizanju omladine, nije imao svoju zgradu. Kada je Sterija došao u varoš, za Licej je bila odvojena jedna soba "Gostinskog konaka" (Konak Jevrema Obrenovića) koja je ostala prazna posle odlaska Vlade u Beograd.

Sterija je, boraveći u Kragujevcu kao predavač, izvršio krupne promene u obrazovanju i načinu predavanja prava.

U početku rada Liceja u Kragujevcu postojala su dva ispitna roka, zimski u januaru i letnji u junu. Raspored ispita utvrđivan je na zasedanjima saveta profesora, a odobravalo ga je Popečiteljstvo. Nastavnici su uredno podnosili polugodišnje izveštaje o izvršenju programa. Sterija je uspeo da reformiše školsku nastavu i udari temelj modernom srpskom školstvu.

Umro je 1856. godine u Vršcu.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović