Info

STARI KRAGUJEVAC - Prvi svetski rat (Peti deo)

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 08 12 2019

Kada je u južnim delovima Kragujačkog okruga u 1916. godini, posle ulaska Rumunije u rat, izbila u šumama i sela Slepak, srez Gruža, pobuna, bio je upućen ceo jedan puk da uguši pobunu. Pobunjeni seljaci su u kafani sela Borač održali širi dogovor i nameravali da napadnu središte okupacionih vlasti i žandarmerijske stanice, koje su se nalazile u selima Slepak i Dragušica. Prema austro-ugarskikm izvorima "pojedini opasni elementi uveravali su narod da je srpska i rumunska vojska blizu". Nemački konzul javio je tih dana iz Beograda da je "reč o pokušaju ustanka kod Kragujevca čak dve hiljade Srba".

Prvi deo teksta čitajte OVDE, a drugi OVDE. Treći deo teksta čitajte OVDE, a četvrti OVDE.

Prilikom "čišćenja terena" od strane austro-ugarske vojske došlo je do sukoba sa jednom četom jačine 100 do 200 ljudi, koju su okupatorske jedinice uspele da razbiju. Pobunjene seljake neprijatelj je nemilosrdno kažnjavao. U opštinama Borač, Radmilovići, Dragušica, Guncati, Bumbarevo brdo, Slepak i dr. streljano je više ljudi. Svi oni koji su nađeni s oružjem u ruci. Mnoge kuće u Gruži izgorele su. U ovoj akciji "čišćenja" najviše je stradalo selo Borač. Kafana u kojoj je održan sastanak spaljena je do temelja. Bio je to prvi oružani sukob sa okupatorom na tlu Srbije posle zavođenja okupacione upave u Prvom svetskom ratu. Ova pobuna bila je mnogo pre Topličkog ustanka. Tako je oružani otpor naroda u Srbiji 1916. godine u krvi ugušen.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović