Info

STARI KRAGUJEVAC - Prvi telegraf

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 14 02 2021

Tokom 1854. godine u Srbiji je sazrela ideja o uvođenju u upotrebu epohalnog otkrića Samuela Morsea - telegrafa. Krajem 1854. godine odobren je kredit od 2.000 talira za uvođenje prve telegrafske linije na relaciji Beograd - Aleksinac. Njenim otvaranjem 17. marta 1855. godine Srbija je ušla u red zemalja koje su prihvatile ovo, za ono vreme, novo sredstvo komuniciranja.

Kada se u Srbiji uvidela velika korist od ove "novotarije", osetila se potreba za otvaranjem novih telegrafskih linija i "štacija" (stanica) po varošima. Vlada je nastojala da sve veće gradove veže telegrafom sa prestonicom i glavnom telegrafskom linijom. Tako je Kragujevac, kao jedan od značajnijih centara, među prvima dobio 3. aprila 1855. godine telegraf i "štaciju" telegrafsku. Iduće godine povezani su Jagodina i Smederevo sa glavnom telegrafskom linijom.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Tim povodom "Novine srbske" su zabeležile: "Ovih dana završen je posao oko telegrafa, koji je preko Crnog vrha do naše varoši dovučen. Već je žica u varoši zategnuta. Sad smo, dakle, sredstvom telegrafa sa Beogradom skopčani"... Tako je "sredotočje" knjaževstva - Kragujevac, dobio ovu novinu. Prvi telegram otpremljen je iz Kragujevca u Beograd 15. aprila 1855. godine. Bila je to depeša austrijskog telegrafiste Junga o početku rada telegrafske štacije. Prema podacima kojima raspolažemo, prvi telegrafsta koji je radio u Kragujevcu bio je Živko Stoilović, jedan od najboljih đaka Kragujevačkog liceja.

Posebnim zakonom od 20. januara 1855. godine regulisano je pitanje telegrafa ("Telegrafski zakon"). Bilo je tačno propisano gde i kako se posavljaju telegrafski stubovi, a za telegrafiste je propisana uniforma od fine plave čohe. Telegrafske linije morale su čuvati specijalni "panduri", konjanici podređeni okružnom načelstvu. 

Sve novine koje su prodirale tih godina u Srbiju, kao i telegraf, kod naroda su izazivale pravo čuđenje.

Otvaranjem telegrafske stanice u Kragujevcu i uvođenjem telegrafske linije Kragujevac - Beograd postignuta je najkraća veza između nove i stare prestonice. Telegraf je odigrao veliku ulogu u prošlosti. Bio je od pomoći u privredi, bezbednosti, tgovini, kao i drugim delatnostima koje su ovo sredstvo koristile. 

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović