Info

STARI KRAGUJEVAC - Širenje varoške zone (Prvi deo)

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 26 01 2020

O urbanom razvoju naselja u ranom srednjem veku, malo se zna. Arhitektonsko nasleđe iz vremena srednjeg veka i vremena kada je Kragujevac bio pod turskom vlašću, nije se sačuvalo, zbog čestih ratova i ratnih razaranja, ali i zbog primitivnog načina gradnje kuća. U vreme turske uprave Srbijom udareni su temelji kragujevačkoj čaršiji koja će se tokom daljih vekova razvijati oko Kamene ćuprije na levoj i desnoj strani Lepenice. 

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Jezgro turske čaršije činila je Kamena ćuprija i džamija, dva karavan-seraja i nekoliko mehana i dućana sa ćepanicama u muslimanskom delu kasabe. Tu je bilo zanatlijskih radnji, tekija (mesto okupljanja derviša), medresa (verska škola) i drugih javnih gađevina. Kuće su bile niske, bondručare i čatmare sa velikim dvorištima i baštama. Čaršija je počinjala kod današnjeg Krsta pa se spuštala do Kamenog mosta na Lpenici, idući i preko nje. Bila je uzana i izvijugana. Kuće su bile pokrivee slamom ili ćeramidom, sa hartijom "pendžerlijom" na malim prozorima. Bila je to prava istočnjačka mahala, sa javnim česmama i bunarima, koji su imali valove za napajanje stoke. Izdvajale su se kuće uglednijih Turaka, kadije i muselima. Dobre kuće gradile su i spahije i turske vojne starešine. 

Sve do Kočine krajine Kragujevac je bio mirna turska varoš, sa velikim brojem srpskog stanovništva. Od tada u varoši ima poneki Jevrejin i Cincarin.

Nastaviće se...

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović