Info

Štrajk urodio plodom: Postignut dogovor sa predstavnicima sindikata „Vodovoda"

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 07 08 2019

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić sastao se juče sa predstavnicima tri sindikata JKP „Vodovod i kanalizacija“ čiji su radnici, nezadovoljni materijalnim položajem, od 29. jula otpočeli štrajk, a njih 12 je dan pre sastanka stupilo i u štrajk glađu. Dogovoreno je da se odmah pristupi procesu Kolektivnog ugovora, kao i da poslodavac i Grad pronađu način na koji bi se poboljšao materijalni položaj u pogledu visina zarada do stupanja na snagu svih elemenata Posebnog kolektivnog ugovora.

Na sastanku je dogovoreno da se odmah pristupi procesu pregovaranja i izrade Kolektivnog ugovora kod poslodavca, a krajnji rok za potpisivanje je 25. avgust. 

Uz konstataciju da je Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava još uvek na snazi, što bi onemogućilo momentalnu primenu svih odredbi Kolektivnog ugovora, dogovoreno je da je neophodno planirati odloženu primenu Kolektivnog ugovora od dana sticanja zakonskih uslova, osim za one odredbe koje mogu biti primenjene od dana potpisivanja.

Svi su se složili da je materijalni položaj zaposlenih u preduzeću veoma težak, da zaposleni primaju najniže zarade u komunalnom sektoru grada Kragujevca, da je raspon zarada od najnižih do najviših veoma mali što dovodi do loše radne atmosfere i radnike stavlja u neravnopravan položaj. Zbog toga je dogovoreno da poslodavac i grad Kragujevac pronađu način na koji bi se navedeno ispravilo do stupanja na snagu svih elemenata Posebnog kolektivnog ugovora. Primena privremenog rešenja trajaće od septembra do decembra 2019. godine.