InfoFoto: kg.ac.rs

Studenti “peku zanat” u Institutu za javno zdravlje

Autor: Branko Vukašinović
14:00 | Ponedeljak, 10 07 2017

Studenti završnih godina osnovnih, integrisanih i master akademskih studija fakulteta kragujevačkog Univerziteta, njih osmoro, od danas su na letnjoj stručnoj praksi u ovdašnjem Institutu za javno zdravlјe. Od tog broja, sedam studenta je sa Prirodno-matematičkog fakulteta i jedan sa Ekonomskog fakulteta.

Praksa se realizuje u dva ciklusa, prvi od danas do 10. avgusta, a drugi od 10. avgusta do 10. septembra 2017. Po okončanju prakse, studenti će izraditi izveštaj, dobiti ocenu mentora i sertifikat o praksi, koja će svedočiti o upotreblјenom teorijskom znanju, stečenom iskustvu i veštini.

Studentska letnja stručna praksa realizuje se na osnovu sporazuma između Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlјe Kragujevac od akademske 2013/14. godine, uz podršku i organizaciju Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.