InfoFoto: JKP Šumadija

“Šumadija” kroz javne radove angažovala 19 nezaposlenih lica

Autor: Branko Vukašinović
13:00 | Utorak, 11 08 2020

Javno komunalno preduzeće “Šumadija” je kroz program javnih radova angažovalo 19 nezaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje. Angažovana lica će u naredna četiri meseca raditi na uređenju grada i to na 20 lokacija. 

U okviru programa javnih radova, koji zajednički realizuju Nacionalna služba za zapošlјavanje i lokalna samouprava, Javno komunalno preduzeće “Šumadija” je i ove godine angažovalo nezaposlena lica za obavljanje poslova na uređenju grada. 

Ove godine anagžovano je 19 nezaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje i oni će u naredna četiri meseca raditi na uređenju grada.  

“Radovi obuhvataju uklanjanje i sanaciju divlјih deponija, čišćenje i održavanje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca, uklanjanje korova i samonikle trave pored ivičnjaka, kao i uklanjanje plakata sa stubova javne rasvete i mesta na kojima nije predviđeno leplјenje. Takođe, ovim radovima obuhvaćeno je i orezivanje i čišćenje zelenih površina, čišćenje groblјa, uređenje bankina, kao i grabulјanje zelenih površina i sakuplјanje orezanih grana”, saopšteno je iz JKP “Šumadija”.

Nezaposlena lica angažovana kroz jave rasove će raditi na 20 lokacija u gradskom i prigradskom području sa ciljem da se unapred zaštita životne sredine i smanji količina otpada.

Galerija slika