Info

Suzbijanje larvi i odraslih komaraca

Autor: Jovana Mladenović
14:36 | Sreda, 15 09 2021

U zavisnosti od vremenskih uslova, za sutra je planirano da bude obavljen tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (bare, kanali i jezera). Tretman će biti realizovan u prepodnevnim časovima.

Tretman suzbijanja odraslih komaraca će biti izveden uređajima sa zemlje i trajaće od 18 do 22 časa. Tretmanom su obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi, igrališta i slično. U pojedinim delovima grada biće izvedeno zadimljavanje (Šumarice).