Info

Svaka ambalaža je nova reciklaža: Plastični kontejneri na 60 lokacija

Autor: Jovana Mladenović
12:30 | Subota, 20 06 2020

JKP Šumadija Kragujevac postavlja 120 novih plastičnih kontejnera namenjenih razdvajanju ambalažnog otpada na 60 lokacija u gradu, a taj posao će biti završen u toku predstojeće nedelje.

Preduzeće je za ovu nabavku izdvojilo sredstava u iznosu od oko 2 miliona dinara bez PDV-a. 

Realizacija sistema primarne selekcije otpada nezamisliva je bez odgovornog ponašanja svakog pojedinca, poručuje JKP Šumadija Kragujevac i poziva građane da zajedničkim delovanjem doprinesemo čistijem i uređenijem izgledu grada.

Kontejneri su zapremine 1100 litara i namenjeni za razvrstavanje ambalažnog otpada - žuti za limenke, PET i tetra pak ambalažu, a plavi za odlaganje papira i kartona.

Postavljaju se u užem i širem centru grada i naselju Aerodrom. 

Cilj selektivnog odlaganja ambalažnog otpada je njegova prerada reciklažom do stvaranja nove ambalaže za dalju upotrebu.