Info

Svetski dan prava potrošača: Obuća i dalje najveći problem Kragujevčanima

Autor: Branko Vukašinović
12:07 | Sreda, 15 03 2017

Organizaciji potrošača Kragujevac u prva dva meseca tekuće godine za pomoć se obratilo gotovo 500 građana, a najviše žalbi je bilo na kvalitet obuće, pogotovo patika, telefona, računara, televizora, kao i na usluge opšteg ekonomskog interesa i telekomunikacione. To je povodom obeležavanja Svetskog dana prava potrošača izjavio za InfoKG Zoran Nikolić iz ovdašnje Organizacije potrošača.

Organizaciji potrošača Kragujevac u proseku se na mesečnom nivou za pomoć obrati oko 250 građana, a tokom prošle godine zabeležili smo 3.300 prigovora. Pored žalbi na kvalitet obuče i tehnike, u poslednje vreme sve je više prigovora i na komunalne usluge, posebno na sam kvalitet, račune i nemogućnost raskida ugovora. Potrošači su postali sve svesniji da imaju pravo na progovor na komunalne usluge, isto kao i kada kupuju obuću ili bilo koji drugi proizvod”, kaže Nikolić.

Među osnovnim porošačkim pravima, spadaju, pravo na bezbednu robu i usluge, pravo na dostupnost najnužnijih roba i usluga, pravo na obaveštenost, pravo na pravnu zaštitu i druga prava, podsetili su iz kragujevačkog Odeljenja republičke tržišne inspekcije.

Potrošači se mogu obratiti tržišnoj inspekciji u slučajevima kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i u cenovniku usluga, ako nisu dobili račun za kuplјenu robu ili izvršene usluge, ako ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu i roku isporuke robe, o načinu na koji se postupa po prigovoru potrošača, ali sve to pre nego što su kupili robu. Tržišnoj inspekciji potrošači mogu da se obrate kada dobiju garanciju za proizvod kraću od zakonske dve godine i ako u roku od osam dana ne dobiju odgovor na reklamaciju, kao i u slučaju da se reklamacija ne reši u roku od 15 dana od dana prijema odnosno 30 dana za tehničku robu.

Potrošač se obraća organizaciji potrošača, a ne tržišnoj inspekciji, kada od trgovca dobije odgovor da se reklamacija odbija, kao neosnovana i odbija njegov zahtev za zamenu, odnosno popravku robe, ili povraćaj novca, a po mišlјenju potrošača, prigovor na saobraznost robe/usluge je osnovan.

Organizacija potrošača Kragujevac predstavlja regionalni centra za područje centralne i zapadne Srbije, pa građani sa ovih podneblja mogu da im se obrate za pomoć pozivom na broj telefona 034/ 20 – 20 – 20 ili posredstvom mejla info@opk.rs.

Potrošače na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga prijavu mogu da podnesu republičkoj tržišnoj inspekciji Odelјenja Kragujevac pozivom dežurnom inspektoru na broj 034/335-211 od 7,30 do 15,30 časova, slanjem mejla: trzisna.kragujevac@mtt.gov.rs, poštom na adresu: Save Kovačevića br.7, 34000 Kragujevac ili dolaskom u pisarnicu Šumadijskog upravnog okruga.

Svetski dan prava potrošača, 15. mart, ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija i prvi put počeo da se obeležava 1983. godine u cilju promocije prava i zaštite potrošača.