Info

Svi na ovu stranu: Kragujevac učiniti regionalnim centrom za kulturu, u planu izgradnja nove zgrade teatra

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Četvrtak, 28 05 2020

Kragujevac, kao grad sa veoma bogatom kulturnom istorijom, zaslužuje mesto regionalnog centra za kulturu, pa je zbog toga kulturna politika Izborne liste „Verolјub Verko Stevanović – Svi na ovu stranu“ usmerena na unapređenje gradskih institucija kulture na organizacionom, infrastrukturnom, kadrovskom i programskom nivou. To je saoopšteno iz koalicije “Svi na ovu stranu” i najavljeno da je u planu osnivanje kulturnog centra, kao i izrada projekta i izgradnja nove zgrade Knjaževsko-srpskog teatra na novoj lokaciji. 

Kulturna politika Izborne liste „Verolјub Verko Stevanović - Svi na ovu stranu“ usmerena je na unapređenje gradskih institucija kulture na organizacionom, infrastrukturnom, kadrovskom i programskom nivou. Kragujevac, kao grad sa veoma bogatom kulturnom istorijom, zaslužuje mesto regionalnog centra za kulturu. Osnivanjem centra, uklјučivanjem mladih u njegov rad i projektima koji bi se realizovali, povratilo bi se dostojanstvo svih ustanova kulture u gradu“, poručila je Slavica Đorđević, predsednica Odbora za kulturu Zajedno za Šumadiju. 

Dodaje da je potrebna ozbilјna posvećenost, organizacija i dobra kadrovska politika, koja podrazumeva uklјučivanje mladih lјudi u rad institucija, kao i da je odnos medija prema kulturi od izuzetne važnosti, te da se medijska strategija, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, mora promeniti iz korena. 

Magistar nauka iz oblasti produkcije dramskih umetnosti i medija, Vojo Lučić kazao je da Kragujevac sada nema strategiju za kulturu i da je važno raditi na promociji kulturnog nasleđa, ali i savremenog kulturnog stvaralaštva i u gradu i u Srbiji, ali i van granica naše zemlјe, što je ostvarivo kroz brojna prijatelјstva koja Kragujevac ima sa mnogim gradovima u zemlјi i u Evropi.  

Osnivanjem kulturnog centra stvorili bi se kapaciteti za realizaciju raznih projekata iz svih oblasti kulture. Centar bi imao atelјee koji bi služili za izložbe, projekcije, radionice, predavanja.. Takođe, važno je spomenuti i istraživanje koje je sprovedeno među Kragujevčanima, a koje je pokazalo da grad ima potrebu i za osnivanjem Dečjeg kulturnog centra“, rekao je Lučić.  

Dramska umetnica, članica ansambla Knjaževsko-srpskog teatra, Sanja Matejić rekla je da je u planu i izrada projekta i izgradnja nove zgrade Knjaževsko-srpskog teatra na novoj lokaciji.

Sadašnji objekat već odavno prevazilazi potrebe i značaj prvog srpskog pozorišta. Nova zgrada bi bila centralna ustanova kulture, posedovala bi veću scenu koja može da ugosti sve velike ansamble iz zemlјe i okruženja, i zadovolјavala bi potrebe i opere i baleta, što Kragujevac odavno zaslužuje“, zaključila je Sanja Matejić.