Info

U izradi novi program odvoženja smeća "naštelovan" prema specifičnostima pojedinih naselja

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 13 03 2019

U cilju unapređenja kvaliteta komunalnih usluga lokalna samouprava i JKP „Šumadija“, u saradnji sa predstavnicima Saveta mesnih zajednica, započeli su rad na izradi novog programa prikupljanja i odvoženja smeća. On će biti "naštelovan" u skladu sa potrebama građana, sagledavanjem specifičnosti pojedinih naselja, prema raspoloživim kapacitetima pružaoca usluge.

Definisanje pozicija za sabirna mesta u obodnim delovima grada prvi je korak u definisanju novog programa. 

Nov program odvoženja smeća će se bazirati na potrebama građana, sagledavanjem specifičnosti pojedinih naselja, prema raspoloživim kapcitetima pružaoca komunalne usluge, na principima efikasnosti i efektivnosti.

Nova dinamika odvoženja smeća trebalo bi da unapredi tekuće stanje kako bi ova komunalna usluga bila kvalitetnija. Prva faza u izradi novog Programa je sačinjavanje sporazuma o formiranju sabirnih mesta na teritorijama mesnih zajednica sa kojih se smeće prikuplja na ovaj način.  Sačinjavanjem ovog sporazuma biće definisani međusobni odnosi i obaveze. Sam Program odvoženja smeća biće detaljniji nego do sada, građani će znati gde se tačno nalaze sabirna mesta, kao i vreme kada se smeće sa njih odvozi u skladu sa definisanom dinamikom. Ovakav program biće osnov za dalju optimizaciju ruta kojom se kreću kamioni smećari.

JKP „Šumadija“ godišnje na deponiju u Jovanovcu preveze oko 50.000 tona komunalnog otpada. Raspolaže sa 11 novih kamiona smećara, autopodizačima, grajferima, kiperima i radi u tri smene. 

Od početka marta usluga odovoženja kabastog otpada umesto dva puta godišnje, organizuje se svake prve i treće subote u mesecu.