Info

U Kragujevcu najviše zahteva za produženje hitnih mera zaštite od nasilja

Autor: InfoKG
13:45 | Sreda, 02 08 2017

U prvih mesec dana primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na području Kragujevca podnet je čak 421 zahtev za produženje hitnih mera zaštite od nasilja, što je gotovo duplo više nego za čitav Beograd.

Prema izveštaju iz Republičkog javnog tužilaštva, od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u periodu od 1. do 30. juna ukupno je razmatrano 2.430 slučajeva nasilja u porodici, od čega je na području Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu 839, Novog Sada 588, Kragujevca 733, Nišu 270 slučajeva nasilja u porodici.

Čak 1.212 predloga za produženje hitnih mera zaštite od nasilja podneto je u čitavoj Srbiji. U ovim zahtevima prednjači područje koje obuhvata Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu gde je podnet 421 zahtev. Među zahtevima koji su stigli u ovo tužilaštvo u najvećem broju jesu oni iz Jagodine, gde je zahteve podnelo čak 56 osoba. Na području Apelacionog tužilaštva Beograd pristiglo je 289 predloga za produženje mera, dok je u Novi Sad i Niš stiglo 252, odnosno 250 predloga. Od zahteva koji su podneti sud je usvojio 1.174.

Što se tiče individualnog plana zaštite, koji se radi nakon što se utvrdi neposredna opasnost od nasilja u porodici, a u čijoj izradi učestvuju žrtva i grupa za koordinaciju i saradnju kako bi se pružila bezbednost žrtvi, zaustavi nasilje, na čitavoj teritoriji Srbije ukupno je izrađeno 597 planova zaštite i podrške žrtvi. U najvećem broju urađeno je na području Apelacionog javnog tužilaštva Beograd 403, Novi Sad 76, Kragujevac 109, Niš 9.

Upoređujući rezultate za prvih mesec dana od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa brojem podnetih krivičnih prijava tužilaštvima za nasilje tokom čitave 2016. godine došli smo do alarmantnih podataka, piše BLIC. Naime, tokom prošle godine dok na snazi nije bio novi zakon, na teritoriji Srbije je u procesu bilo 9.800 prijava - u proseku na mesečnom nivou to znači da je tužilaštvima podneto oko 800 prijava, što je skoro upola manje prijavljenih nasilnika nego sada. U Srbiji je od primene novog Zakona bilo više od 2.600 hitnih mera za jun i jul mesec.


Deo teksta preuzet sa: BLIC