Info

U Kragujevcu oko 17.000 nezaposlenih

Autor: InfoKG
15:00 | Sreda, 19 02 2020

U Kragujevcu je zaključno sa 2019. na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 17.169 nezaposlenih lica, izraženo u procentima to je 13,6 odsto. Najveći broj nezaposlenih lica ima 45 godina i više i svrstava se u kategoriju teže zapošljivih lica.

Kad je reč o strukturi nezaposlenih najveći broj njih je sa srednjom stručnom spremom i niže kvalifikovani radnici, a od ukupnog broja nezaposlenih 60 posto čine žene”, poručeno je sa poslednje sednice Gradskog saveta za zapošljavanje. . 

Kako bi se smanjio broj nezaposlenih, u okviru programa aktivne politike zapošljavanja, ovdašnja filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i grad Kragujevac realizovaće četiri mere, a to su subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje, program javnih radova i po prvi put mera zapošljavanja pripravnika, za mlade sa višim i visokim stepenom obrazovanja. Ukupan iznos za realizaciju ove četiri mere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini je 16.336.000 dinara. Od toga, grad je za te namene iz budžeta opredelio 8.894.800 dinara, a to je, kako kažu u Gradskoj upravi, dva miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Na ovaj način do posla bi trebalo da dođe 71 lice.