InfoFoto: kragujevac.rs

U Kragujevcu optimalan broj taksi vozila, moguće dupliranje cene starta

Autor: InfoKG
14:00 | Sreda, 17 07 2019

U Kragujevcu je optimalan broj taksi vozila u odnosu na broj stanovnika, što je u skladu sa novim Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. To pokazuju podaci iz Elaborata optimalnog organizovanja taksi prevoza, za period od 2019. do 2024., koji je predstavljen u Skupštini grada. Elaboratom je, između ostalog, preporučeno da se cena starta duplira, urede i označe taksi stajališta, kao i da za oblast taksi prevoza bude nadležna Gradska agencija za saobraćaj. O ovom elaboratu, nakon što u potpunosti bude usaglašen, poslednju reč će dati odbornici lokalnog parlamenta. 

Optimalan broj taksi vozila na ulicama Kragujevca obaveza je koju je propisao novi Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Zbog toga je formirana Radna grupa za sagledavanje stanja i predlaganje mera za pobolјšanje uslova u obavlјanju taksi prevoza putnika. Pored toga, urađen je Elaborat optimalnog organizovanja taksi prevoza, za period od 2019. do 2024. godine, a taj posao je bio poveren stručnjacima Visoke tehničke škole strukovnih studija u Kragujevcu i Visoke tehničke škole u Nišu. Radni tim predvodio je diplomirani inženjer saobraćaja prof. dr Pavle Gladović.

Cilј izrade Elaborata je da se definiše optimalna struktura sistema u Kragujevcu, u skladu sa zakonskim propisima, održivošću i opštom saobraćajnom politikom u gradu, a radi zadovolјenja funkcije mobilnosti stanovnika. Nakon opsežnog istraživanja Elaborat je predstavlјen članovima Radne grupe gde su među donosiocima odluka, kontrole i nadzora, bili i predstavnici taksi udurženja.

Iz Elaborata proističe čitav niz zadataka. Definisana je tehničko – tehnološka podrška, izvršena je analiza postojećeg sistema prevoza putnika u realnom vremenu i predložene mere koje mogu da unaprede ovaj sistem u Kragujevcu i prevoznicima omoguće fer pristup tržištu i efektno poslovanje. Zbog toga je razrađen sistem ograničenog ulaska koji određuje optimalan broj taksi vozila u saobraćaju.

Istraživanja su pokazala da je u sistemu od ukupno 682, aktivno 642 vozila. Od pet preduzeća, aktivna su četiri. Vozača je 1002. U fazi istraživanja anketirano je 150 vozača što je 15 posto od ukupnog broja, 850 korisnika i snimlјeno 1.260 vožnji sa putnicima što je, kako je ocenio Gladović, dobar uzorak.

Dužina vožnje sa putnicima iznosi 2,75 km. Ukupna prosečna kilometraža jednog vozila godišnje je oko 70.350 km. Sedmični prihod je oko 22 miliona, a ukupan godišnji prihod oko 1,2 milijarde dinara. Prosečan trošak po jednom vozilu godišnje iznosi više od 2 miliona dinara. Ono što je interesantno i što je iznenadilo članove radnog tima, istakao je Gladović, jeste podatak da je tokom 1.260 snimlјenih vožnji, pređeno oko 23.000 kilometara, od čega je naplaćeno 10.800 kilometara ili svega 46 posto. Praktično 54 posto su nenaplaćene vožnje, odnosno vožnje bez putnika što pokazuje da efikasnost nije na dobrom nivou.

Elaborat je pokazao da kod nas postoji optimalan broj taksi vozila u odnosu na broj stanovnika. Preporuka je između 574 i 634 vozila, a najoptimalniji broj je 602. Nakon detalјne analize cene taksi prevoza dobili smo i preporuku da se cena starta duplira. Radi pobolјšanja funkcionisanja i obavlјanja taksi usluge, koja je prema novom Zakonu deo sistema javnog gradskog prevoza, predlog je da se nadležnost Gradske uprave u toj oblasti prebaci u Gradsku agenciju za saobraćaj”, izjavio je predsedavajući Radne grupe i član Gradskog veća za privredu, Radomir Erić. 

Dodaje da se ostale preporuke iz elaborata odnose na uređenje taksi stajališta, koja moraju da budu jasno označena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, kao i da je predočena i obaveza unificiranja taksi vozila i to je nešto na čemu će se, kako najavljuje, raditi u narednom periodu

Elaborat o kome će poslednju reč dati odbornici Skupštine grada, a koji u međuvremenu treba da usaglase sve četiri interesne grupe, dao nam je pravne okvire u kojima možemo da se krećemo.  Na dobrom smo putu i ovo je odličan korak napred, posebno ako se ima u vidu podatak da se prvi put radi elaborat za petogodišnji period”, zaključio je Erić.