InfoFoto: kragujevac.rs

U Kragujevcu u preventivne mere odbrane od poplava uloženo 11,2 miliona

Autor: InfoKG
10:00 | Četvrtak, 27 12 2018

Svi subjekti sistema zaštite i spasavanja, javna i javno – komunalna preduzeća, osposoblјena pravna lica i organi grada su tokom ove godine aktivno bili uklјučeni i izvršavali postavlјene zadatke. To je zaključeno na sednici Štaba za vanredne situacije i dodato da su, između ostalog, sprovedene preventivne mere čišćenja i uređenja propusta, odvodnih kanala i vodotokova drugog reda, regulisano je staro korito reke Uglјešnice, Bresničkog, Divostinskog, Kozujevačkog i Vinjištanskog potoka, očišćeno korito reke Jasenice i regulisano korito Lepenice. Vrednost radova je bila 11,2 miliona dinara. 

Godinu je zbog obilnih padavina obeležilo reaktiviranje starih i pojava novih klizišta, kao i šteta na usevima nakon olujnog nevremena 13. juna na području Masloševa i Stragara gde je procenjena šteta u iznosu od 60,2 miliona dinara. Građanima koji su tokom godine pretrpeli štetu usled požara, poplava, udara groma, klizišta i olujnog vetra za saniranje posledica isplaćeno je 6,4 miliona dinara.

Razmatrana je i prodaja pirotehničkih sredstava pred nastupajuće praznike. Prema rečima Miroslave Petrović načelnice sektora za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, kao i svake godine, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, komunalna policija vrši aktivnosti na suzbijanju nelegalne prodaje pirotehničkih sredstva. 

Nadzor je pojačan na svim pijacama i javnim površinama u gradu. Kontrola će i dalјe biti pojačana, a u okviru mera prevencije, u svim školama učenici će biti upoznati sa mogućim posledicama upotrebe pirotehničkih sredstava”, poručeno je sa sednice Štaba za vanredne situacije.

Na sednici Štaba za vanredne situacije rečeno je da je u narednoj godini prioritet usvajanje operativnog plana odbrane od poplava, kao i plana zaštite i spasavanja.