InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

U toku 23. sednica SG: Odbornici raspravljaju o Statutu grada Kragujevca

Autor: Branko Vukašinović
09:30 | Petak, 15 03 2019

U toku je redovna sednica lokalnog parlamenta, 23. po redu, a najznačajnija tačka dnevnog reda o kojoj će odbornici raspravljati je usvajanje Statuta grada Kragujevca, čiji je nacrt dobio saglasnost Ministarstva za državnu i lokalnu samoupravu. 

Statut je koncipiran u 12 poglavlјa kojima su definisane nadležnosti grada, finansiranje, akta i organi grada uređeni Zakonom o lokalnoj samoupravi i posebnim zakonima, odnosno sve ono što grad čini. Statutom su definisani i načini zaštite lokalne samouprave, učešća građana u ostvarivanju prava na lokalnu samoupravu i udruživanje, kao i postupak za izradu i promenu ovog dokumenta kada za to dođe vreme”, pojasnio je ranije predsednik lokalnog parlamenta, Miroslav Petrašinović.

Na sednici će se naći i predlozi odluka o izradi tri plana detalјne regulacije i to: Sportskog centra Hipodrom, Severne obilaznice, Železničke pruge Sobovica-Lužnice – krak Batočine u Kragujevcu, čijim će se usvajanjem stvoriti uslovi da se radna zona koja postoji na prostoru Sobovica – Lužnice spoji sa prugom u Batočini.

Odbornici će razmatrati i predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca, kojom se, radi upisa dece određuju područja za svaku školu na teritoriji grada, a njih je u ovom trenutku 22 sa 39 isturenih odelјenja. Pored toga, razmatraće i finansijske planove i izveštaje ustanova kulture i zdravstva.

S obzirom na to da se grad Kragujevac sada nalazi u drugoj kategoriji turističkih mesta u Srbiji i da ova kategorizacija stvara uslov za povećanje boravišne takse, odbornici će raspravljati i izmeni boravišne takse. Iz lokalne samouprave poručuju da je do sada boravišna taksa bila 80 dinara, a da je predlog, ukoliko odbornici usvoje ovu odluku, da ona bude 100 dinara, što će, kako kažu, dovesti do povećanja prihoda u budžetu grada.