InfoFoto: Arhiva

Udruženje EKOMAR: Ekološka slika jezera u Šumaricama LOŠA zbog ulivanja kanalizacije

Autor: InfoKG
12:00 | Četvrtak, 15 09 2022

Rezultati bioloških analiza (fitoplanktona) pokazuju da je voda jezera u Šumaricama u avgustu ove godine pete klase, lošeg ekološkog potencijala. To je objavilo je na svojoj Facebook stranici Udruženje EKOMAR u kom kažu da je problem to što se uliva kanalizaciona voda. Pozivaju nadležne da učine sve da ne dođe do trajnog ugrožavanja ovog ekosistema.

Na Facebook stranici ovog udruženja objavljeno je da prema kriterijumu Svetske zdravstvene organizacije, koji za procenu uzima broj ćelija cijanobakterija po mL u vodi koja se koristi za sport i rekreaciju, voda akumulacije Šumarice pripada srednjem nivou zdravstvenog rizika. 

Prisustvo i povećanje brojnosti Cyanobacteria (vrsta Chrysosporum bergii, Aphanizomenon flos-aquae), a posebno prisustvo invazivne cijanobakterije Raphidiopsis raciborskii u akumulaciji Šumarice zahteva posebnu pažnju. Sve cijanobakterije čije je prisustvo zabeleženo potencijlno produkuju cijanotoksine koji mogu da ugroze kako živi svet u vodi (beskičmenjake , ribe), tako i decu i ljude koji koriste te organizme u ishrani, ali i vodu za različite sportsko-rekreativne aktivnosti.

Cvetanje cijanobakterija se javlja u uslovima povećanih koncentracija nitrata i fosfata. U jezeru su koncentracije nitrata povećane. Mesecima se u jezero uliva kanalizaciona voda. Problem kolektora u naselju iznad jezera nije rešen. Očekujemo da Grad, JKP “ Vodovod i kanalizacija”, SD “Radnički” učine sve da ne dođe do trajnog ugrožavanja ovog vodenog ekosistema. Krajnje je vreme da se shvati da zagađenje mora da se zaustavi i da rešavanje ulivanja kanalizacionih voda u jezero mora da bude prioritet”, navodi se na Facebook stranici Udruženja EKOMAR.

Analizu je uradilo udruženje “Ekomar” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu po standardima i metodama predviđenim Pravilnikom o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. Istraživanje je deo projekta “Ekološka slika jezera u Šumaricama” koji je podržan od strane Grada Kragujevca.