InfoFoto: mpn.gov.rs

Univerzitet u Kragujevcu uspostavio saradnju sa kineskim Institutom za fiziku

Autor: Branko Vukašinović
14:00 | Ponedeljak, 22 07 2019

Univerzitet u Kragujevcu jedan je od potpisnika sporazuma o saradnji sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka iz Pekinga. Saradnja će podrazumevati sve oblasti nauka od zajedničkog interesa, kao i razmenu nastavnog i naučnog osoblja i studenata.

U ime Univerziteta u Kragujevcu sporzum o saradnji potpisala je prorektor za naučno istraživački rad Miroslava Petrović Torgašev sa direktorom Instituta za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka Vanom Jifanom.

Sa oko 1.500 istraživača i 500 doktoranada, Institut za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka iz Pekinga je vodeća kineska institucija u oblasti fizike sa akceleratorima visokih i niskih energija, kao  i centar multidisciplinarnih istraživanja u oblasti biomedicine, nanonauka i nano-tehnologija. Ovaj Institut iz Pekinga je i strateški partner Instituta Vinča od 2016. godine, kada je potpisan sporazum o saradnji”, objavljeno je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pored kragujevačkog Univerziteta, potpisnici sporazuma o saradnji sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka su Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu.