Uskoro otvaranje Kokinog Legata i fiskulturne sale OŠ „Živadinka Divac“

Četvrtak, 28 Decembar 2017 10:10Autor: Branko Vukašinović

Legat akademika Nikole Koke Jankovića i fiskulturna sala Osnovne škole “Živadinka Divac” uskoro bi trebalo da budu otvoreni, s obzirom na to da je Gradsko veće dalo saglasnost na zaključenje ugovora za izradu tehničkog pregleda izvedenih radova sa beogradskim Privrednim društvom za konsalting, inžinjering i projektovanje “Inžinjering plus projekt“. Grad je za realizaciju ugovora izdvojio više od 400.000 dinara. 

Na sednici je data saglasnost i za zaklјučenje Ugovora o pružanju usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole “Dositej Obrdović“ u Erdeču, koje će obavlјati preduzeće “Beo potez“. Pored toga, na osnovu usvojenog Plana detalјne regulacije “Radna zona Sobovica - Lužnice“, data je saglasnost i na zaklјučenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između grada Kragujevca i JP “Urbanizam“ koje je izradilo ovaj plan. 

Gradsko veće odobrilo je subvencije za funkcionisanje i tekuću likvidnost u iznosu od oko 21 milion dinara “Niskogradnji”, “Zelenilu” i “Šumadija sajmu”. 

Najnovije vesti iz ove kategorije