Info

Uspešni istraživački projekti učenika Prve gimnazije u Petnici

Autor: Branko Vukašinović
16:06 | Sreda, 23 08 2017

Na ovogodišnjim letnjim kampovima u Istraživačkoj stanici “Petnica” učestvovalo je desetak učenika Prve kragujevačke gimnazije, a među njima su i Anđela Bogdanović i Ivona Biočanin. One su pohađale seminar primenjene fizike i elektronike i biomedicine. Na ovogodišnjim kampovima, one su radile zanimljiva istraživanja, a reč je o Piezoelektričnom motoru i Rezistentnosti antibiotika.  

Anđela Bogdanović, iz Novog Pazara, učenica drugog razreda Prve kragujevačke gimnazije zajedno sa Lenkom Brestovački, maturantkinjom gimnazije “20. oktobar“ iz Bačke Palanke na letnjem kampu primenjene fizike i elektronike u “Petnici” istraživale su Piezoelektrični motor. 

Reč je o motoru malih dimenzija koji radi na principu piezoelektričnog efekta. Cilj Lenkinog i Anđelinog istraživanja je da se odredi zavisnost energije koju motor proizvodi od dimenzija motora i frekvencije pobude. Da bi mogle konstruisati motor, njih dve su prvo uradile računarsku simulaciju rada motora. Energija koju proizvodi ovakav motor može se koristiti u radu fotoaparata”, kažu u “Petnici”.

Polaznica programa biomedicine u Istraživačkoj stanici Petnica, Ivona Biočanin, maturant Prve kragujevačke gimnazije, na ovogodišnjem letnjem kampu radila je projekat “Uticaj hipohlorita na formiranje antibiotske rezistentnosti bakterija”. 

Ideja je bila da se ispita da li hlorisanje vode može da doprinese povećanju rezistentnosti bakterija na antibiotike. Hlorisanje vode je danas uobičajeni i vrlo primenjivani postupak. Ivona je želela da proveri može li postupak hlorisanja imati uticaj na pojavu rezistentnosti bakterija na antibiotike. Sam eksperiment se sastoji u tome što laboratorijske sojeve bakterija tretira malim koncentracijama hlora. Primenjuje se više različitih koncentracija. Prati se rezistentnost sojeva bakterija i na hlor i na antibiotik. Od antibiotika, u eksperimentu se koristi ampicilin”, kažu u Petnici.