Info

USVOJENA RAONIĆEVA TUŽBA PROTIV SKUPŠTINE GRADA: Direktor "Šumadije" nezakonito izabran

Autor: Jovana Mladenović
16:38 | Utorak, 05 03 2019

Viši sud u Kragujevcu usvojio je u celosti tužbu nekadašnjeg direktota "Čistoće" Dejana Raonića protiv Skupštine grada, a povodom odluke o izboru direktora JKP "Čistoća", sada JKP "Šumadija", jer izabrani kandidat nije imao tri godine radnog iskustva u poslovima koji su predmet delatnosti preduzeća (skupljanje otpada koji nije opasan), što je zakonski uslov. Na ovu presudu tuženi ima pravo žalbe Apelacionom sudu u roku od 15 dana.

Kako danas stvari stoje, po ovoj presudi, Skupština grada bi morala da ponovo odlučuje o izboru direktora JKP Šumadija. 

Portal InfoKG imao je uvid u presudu. U izjavi za naš sajt Raonić kaže da se isključiovo žalio na protivzakonitu odluku Skupštine grada, a da izabrani kandidat sa tim nema nikakve veze

Predmet ovog postupka nije bila formalnost donošenja odluke u proceduri Skupštine, koja kao takva nije ni dovedena u pitanje, već materijalna primena propisa u konkretnom slučaju, navedeno je u presudi Višeg suda.

Naime, 28. juna 2017. godine Skupštine grada izabrala je diplomiranog ekonomsitu Nemanju Dimitrijevića za direktora JKP Čistoća (sada JKP Šumadija, takozvano 5 u 1 preduzeće pod čijim krovom su objedinjena sva javno-komunalna preduzeća osim Vodovoda, a Dimitrijević je generalni direktor). Izboru je prethodio konkurs, a njemu odluka SG o konkursu za imenovanje direktora iz aprila 2017.; oglas o javnom konkursu objavljen je u roku, putem glasila koja se podrazumevaju; utvrđeni su uslovi za izbor direktora i dokazi koji se dostavljaju uz prijavu. Stručnu osposobljenost, znanje i veštine kandidata komisija je ocenila na osnovu tih dokaza i usmenog razgovora sa kandidatima. U tom procesu Dimitrijević je dobio najvišu ocenu i izabran je za direktora, s mandatom od četiri godine. 

Raonić, koji je bio jedan od 5 kandidata, tužio je Skupštinu grada pozivajući se na kršenje Zakona o javnim preduzećima gde nije ispunjen uslov da direktor mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa delatnošću firme (u ovom slučaju sakupljanje otpada koji nije opasan). 

Viši sud utvrdio je da izabrani kandidat ne ispunjava taj uslov jer je kao dokaz priložio radno iskustvo u Viner štediša osiguranju od 9. aprila 2011. do 5. maja 2017. godine, a u toj osiguravajućoj kući nije se bavio poslovima vezanim za delatnost firme za koju je konkurisao.