Info

Utvrđena dinamika javne rasprave za nacrt Odluke o izmeni gradskog budžeta

Autor: Jovana Mladenović
10:30 | Utorak, 08 06 2021

Nacrt Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca upućuje se na javnu raspravu u periodu od 11. do 17. juna tekuće godine, odlučilo je Gradsko veće.

Nacrt Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu biće istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, adresa www.kragujevac.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca.

Pozivaju se sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedinci da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, kao i da svoje primedbe i predloge dostave na jedan od sledećih načina:

Predloge i sugestije moguće je dostaviti na e-mail javnaraspravakg@kg.org.rs

Predloge i sugestije u pisanom obliku moguće je dostaviti i ubacivanjem u kutiju za predloge do 17. juna do 12 časova, koja se nalazi u holu prizemlja Gradske uprave grada Kragujevca.

U pisanoj formi svi predlozi i sugestije koje stignu do 17. juna do 12 časova na adresu Gradske uprave za zajedničke poslove grada Kragujevca, Trg slobode br. 3, 34000 Kragujevac, smatraće se blagovremenim.

Pored toga, u ponedeljak 14. juna 2021. godine u periodu od 9 do 12 časova u kancelariji 105 u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca sva zainteresovana lica mogu lično da izvrše uvid u Nacrt Odluke o izmeni budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, gde će ovlašćeno lice od strane Gradske uprave za zajedničke poslove pružati dodatna objašnjenja.